Testa dina klimatkunskaper, samla på våra frågekort

quiz liten copy 3

10 FRÅGOR – KLIMATQUIZ FÖR VETGIRIGA

Testa dina kunskaper om klimatet. De rätta och utförliga svaren finns längst ned på denna sida.

Genom att samla på våra frågekort och utmana din familj, dina vänner och arbetskamrater i vår frågesport, bidrar du till att klimatdebatten hålls vid liv.

Skicka gärna korten till politikerna också.

Det är främst de rika ländernas ökade konsumtion som håller på att utarma planeten – till den grad att det skulle behövas minst två klot till om alla skulle leva på svensk medelstandard. Men det som vi människor orsakat står det också i vår makt att rätta till, förutsatt att vi agerar i tid.

Kopiera/Skriv ut gärna eller beställ frågekort och svar till självkostnadspris 30:- inklusive porto och kuvert hos

katta.nordenfalk@klimataktion.se

Ps. I Klimatuppdragen på denna sida finns 12 förslag på hur du i din vardag kan vara med och rädda klimatet. Ds.

 

framsida QUIZ kort       quiz 1 med kant2 copy

 

framsida QUIZ kort       quiz 2 med kant2 copy

 

framsida QUIZ kort       quiz 3 med kant2 copy

 

framsida QUIZ kort       quiz 4 med kant2 copy

 

framsida QUIZ kort       quiz 5 med kant2 copy

 

framsida QUIZ kort       quiz 6 med kant2 copy

 

framsida QUIZ kort       quiz 7 med kant2 copy

 

framsida QUIZ kort       quiz 8 med kant2 copy

 

framsida QUIZ kort       quiz 9 med kant2 copy

 

framsida QUIZ kort       quiz 10 med kant2 copy

 

Rätta och utförliga svar på Klimatquizzet

1. Rätt svar: Finland.

Sverige skulle ligga betydligt högre upp på rankinglistan om vi i utgick från konsumtion istället för produktion.

Det mesta i vår livsstil – vad vi äter, klär oss i, möblerar med, förflyttar oss med, snackar i, twittrar, zappar, facebookar, googlar och skriver på – är tillverkat utomlands. Främst i utvecklingsländer som Kina och Indien vilka indirekt får stå för våra utsläpp. (Källa CDIAK – US department of Energy´s Carbon Dioxide Information Analysis Center)

2. Rätt svar: Sverige. 

I en gemensam rapport från Naturvårdsverket, Vägverket och Konsumentverket konstateras att Sverige har den mest bränsleslukande personbilsparken i hela EU. Utsläppen varierar kraftigt mellan kommunerna. Värst ut är det rika Danderyd med 211 gram per kilometer. Medan fattigare Ödeshög släpper ut 172 gram/km. Från svensk sida har det gjorts alldeles för få insatser, jämfört med andra EU-länder, för att minska utsläppen från transportsektorn. Om Sverige ska uppnå sina miljömål med en fossilfri bilpark 2030 har vi bara 17 år på oss att fasa ut alla bensin- och dieselbilar. 

3. Rätt svar: Vattenfall.

Statliga Vattenfall är en av Europas värsta miljöbovar. På bara tio år har Vattenfall, genom sina kolkraftverk, gått från nästan inga utsläpp alls till 90 miljoner ton! Nästan dubbelt så mycket som hela Sveriges samlade utsläpp på 50 miljoner ton. Utan kolet skulle Vattenfall istället kunna bli en positiv kraft i den gröna omställningen. (Källa Greenpeace)

4. Rätt svar: Alla svar är rätt. 

Kött –  framförallt nöt, men även lamm, gris och kyckling – påverkar miljön och klimatet mer än några andra livsmedel. Vi svenskar har nästan fördubblat vår köttkonsumtion sedan 1950. För att få fram 1 kg industrikött behövs 10 kg proteinrikt foder att mata djuren med. Nu varnar också den medicinska forskningen för att blodig biff och processat kött såsom korv ökar cancerrisken med 20 procent. (Källa Naturvårdsverket, Worldwatch Organisation)

5. Rätt svar: Tim Jackson. 

Tim Jackson är professor i hållbarutveckling vid Surrey University i Storbritannien och rådgivare i den engelska regeringens hållbarhetskommission.

I boken Välfärd utan tillväxt kritiserar han idén om ständig ekonomisk tillväxt som han menar är vår tids stora välgångsmyt och det största hotet mot vår välvärld. Genom fortsatt överexploatering av naturens resurser utarmas hela vårt ekosystem vilket bokstavligen sätter oss på bar backe. (Källa: Tim Jackson Välfärd utan tillväxt, Ordfronts förlag, 2011)

6. Rätt svar: Öriket Tuvalo.

Maldiverna står i tur. Liksom Filippinerna. För ett år sedan, vid FN:s

klimatförhandlingar, vädjade Filippinernas chefsförhandlare under tårar till världens ledare: ” Inga fler ursäkter, inga fler förseningar. Låt Doha bli ihågkommet som den plats där vi lyckades enas kring att vända trenden och 2012 bli året då världen fann modet att ta ansvar för den framtid vi alla vill ha. Om inte nu – när? Om inte vi – vilka? Om inte här – var?” Nu är det snart 2014 och fortfarande har man inte lyckats komma överens om ett bindande avtal. (Youtube: 3 december 2012) . (Källa Globalis, FN-förbundet)

7. Rätt svar: 700 miljoner. 

90 miljarder för ett förstörelsevapen och 700 miljoner för att rädda miljön – trots att Sverige har de bästa naturliga förutsättningarna i världen för att bygga ett långsiktigt hållbart energisystem är ambitionerna låg. I den kommande budgetpropositionen kommer regeringen föreslå en ny grön investeringsfond för att förbättra tillgången till riskkapital för miljöteknikföretag. Fram till 2020 vill regeringen satsa cirka 700 miljoner kronor i fonden. Vad skulle inte 90 miljarder kunna göra för klimatet! (Källa Budgetpropositionen 2014)

8. Rätt svar: Vegetabiliskt fett.

Palmoljeodlingarna sker framförallt på mark från skövlad regnskog. De senaste 100 åren har mer än hälften av den tropiska regnskogen försvunnit, samtidigt som palmoljeodlingarna har tredubblats under de senaste 30 åren. Idag kan allt från chips och glass till tvål och smink innehålla palmolja. Den pågående skövlingen av världens skogar har stor klimatpåverkan och kan liknas vid förbränningen av fossila bränslen (olja, kol och fossilgas). (Källa: WWF). 

9. Rätt svar: 5 700 kg koldioxid. 

Enligt Internationella klimatpanelen står flyget globalt sett för omkring två procent av de totala utsläppen av koldioxid. Flyget är det transportmedel som ökar snabbast över hela världen. Inte minst genom den globala turistindustrin.

Räknar man även in effekterna av andra växthusgaser främst vattenånga och kväveoxider på hög höjd samt påverkan från kondensstrimmor blir flygets totala klimatpåverkan ungefär dubbelt så stor. Flygets totala klimatpåverkan är fortfarande osäker. (Källa Transportstyrelsen, Atmosfair ) 

10. Rätt svar: Tre jordklot. 

Om man skulle dela upp jordens produktiva yta på antalet människor på jorden, så skulle var och en av oss få 1,8 globala hektar till vårt förfogande. Vi svenskar gör ett genomsnittligt ekologiskt fotavtryck på 5,9 globala hektar och ligger på 13e plats på listan över länder med störst fotavtryck per person. Om resten av världens befolkning skulle göra lika stora avtryck, behöver vi drygt 3 jordklot i stället för det enda vi har.

Vi överutnytttjar naturens grundläggande resurser. Ett överuttag som underminerar våra barnbarns och hela vår civilisations framtid. (Källa WWF)

Hälsningar Katta Nordenfalk/Klimataktion