Uppgörelse med vår besatthet av tillväxt

Författare: Tim Jackson 
Titel: Välfärd utan tillväxt
Genre: Fackbok
Förlag: Ordfront


Beskrivning: Hur ska vi lyckas förena evig tillväxt med minskad miljöpåverkan? Tim Jackson gör upp med vår tids besatthet av tillväxt. Vi behöver hitta en annan väg till välfärd. Den kan leda till kreativitet och välmående bortom marknadens direktiv.

Övrigt: Recension i Göteborgsposten här.

Tillbaka till boktipsen om tillväxtböcker