Carbon Literacy

Nu kan klimataktion erbjuda ännu ett verktyg i kampen mot klimatförändringarna, Carbon Literacy.

Carbon Literacy, eller kunskap om klimatförändringarna, kommer att få ett svenskt namn så småningom, men än så länge så använder vi det engelska namnet. 

Carbon Literacy är en heldagsutbildning med fokus på klimatvetenskap, grupprocesser, värderingar och konkreta handlingar som minskar växthusgasutsläpp. Utbildningen riktar sig mot företag, organisationer och enskilda medborgare. Syftet är att sprida kunskap om klimatnödläget men också ingjuta hopp, kunskap och ge praktiska verktyg om vad vi kan göra för vända utsläppskurvorna nedåt. 

Idén och utbildningen kommer ursprungligen från Manchester där den gavs första gången 2012 och den har sedan dess uppdaterats och ändrats regelbundet för att följa vetenskapen och förbättras. Den drivs av den icke-vinstdrivande organisationen Cooler Projects och cirka 13 000 människor har gått utbildningen i Storbritannien. 

Kontakta Anna Lundgren, anna.lundgren (at) klimataktion.se för mer information om utbildningen och i Sverige. Utbildningen kan ges på engelska och svenska. 

För mer information på engelska se hemsidan; Carbon Literacy Project eller läs på wikipedia