Videolänkar

Greta
Dokumentär från 2020

Attenborough och massutrotningen
Brittisk naturdokumentär från 2020

Performance Lecture: Om vår stund på jorden
Johan Rockström, professor i global miljövetenskap, i en dramatiserad föreläsning från Dramaten.

Friendly Guide to Climate Change – and what you can do to help  en kort, lättsam och pedagogisk sammanfattning av klimatfrågan. Språket är engelska.

UR Skola
Hur står det egentligen till med klimatet? Drygt 50 filmer och föreläsningar om klimatet.

Varför klimatförändringar är vår tids ödesfråga Pär Holmgren

Johan Rockstrom: Let the environment guide our development
Johan Rockström, professor i naturresurshållning vid Stockholms universitet, ger en lärorik framställning av läget på jorden. Situationen är ytterst allvarlig, men om politiken snabbt inriktas på att ta hänsyn till planetens gränser finns det hopp.

När klimatet ändras Naturvårdsverket

Planeten

Before the flood – Leonardo di Caprios starka film om en värld med klimatförändringar och vad vi behöver göra åt dem.

This Changes Everything – Naomi Kleins film om klimatförändringarna och de folkrörelser som har bildats för att stå emot förstörelsen av vår jord.