Utvärdera mera

Utvärdera både era enskilda aktiviteter och ert arbete i stort löpande. Är era resultatmål fortfarande rätt för er? Håller ni er till planen? Fungerar det som ni vill? Hur upplever målgrupperna ert arbete? Behöver ni ändra på något? Hur är stämningen och hur mår alla i sitt engagemang? Vad kan ni göra för att det ska bli bättre? Ha rutiner för att regelbundet gå igenom sådana här frågor och hur ni ska fånga upp viktig feedback och använda den. Annars finns risk att ni glömmer att stanna upp och bara springer på tills arbetet blir utmattande, otillfredsställande och ineffektivt.  

Titta vad kul det är att utvärdera!