Vilka följder får nerväxt?

Författare: Giorgos Kallis 
Titel: Nerväxt
Genre: Fackbok
Förlag: Daidalos

Beskrivning:  Vad skulle ”nerväxt” innebära i praktiken och vilka politiska och ekonomiska konsekvenser kan den tänkas få? Vad krävs för att människor frivilligt ska minska sin konsumtion och sin energianvändning? Och går nerväxt att förena med liberal demokrati?

Tillbaka till boktipsen om tillväxtböcker