Klimataktion 2014.11.09 Ver Löp LISTA 15 nov: Inbjudna organisationer 350.org
Alternativ Stad/Jordens Vänner
Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen
Aspo
Betänksamma trafikplanerare
Centerns ungdomsförbund
Diakonia
Djurgården-Lilla Värtans miljöskyddsförening
Folkkampanjen mot kärnkr o kärnvapen
Forum Egalia
Fossil Free
Framtidsjorden
Fältbiologerna Stockholm-Uppland-Gotl
Föreningen Rädda Järvafältet
Föreningen Rädda Lovön
Föräldravrålet
Global Action Plan
Global Utmaning
Grand Panthers (enskilda)
Greenpeace
Grön Ungdom i Stockholmsregionen
Gröna kvinnor
Ingenjörer för miljön
Jordens vänner
Katalys
Klimataktion
Klimatpartiet
Klimatriksdag 2014
Klimatsvaret
Kollektivtrafikant Stockholm
Kristdemokratiska ungdomsförbundet
Köttfri måndag
Liberala ungdomsförbundet
Lovö hembygdsförening
Moderata ungdomsförbundet
Mälaröarnas Naturskyddsförening
Nacka Naturskyddsförening
Naturskyddsföreningen Stockholms län
Nätverket för Gemensam välfärd, Stockholm
Nätverket Linje 17
Nätverket Stoppa Förbifart Stockholm
Omställning Sverige
Planka
Powershift
PushSverige
Radikalisera klimatpolitiken nu
Socialdemokratiska studentklubben SU
Socialdemokratiska teknologer
SSU Stockholm
Steg 3
Stockholms Naturskyddsförening
Stormvarning
Studiefrämjandet
Svenska Kyrkan
Symbios, Naturskyddsföreningen vid SU
Söderorts Naturskyddsförening
Södertörns miljö- och utvecklingsförening vid Södertörns högskola
Ung Vänster Storstockholm
WWF, Världsnaturfonden