Arbetsgrupper och nätverk

Välkommen att gå med i någon av grupperna!

 • Bokcirkeln

  Verksamhet: Gruppen ägnar sig åt att läsa och diskutera olika författare som skriver fakta-, debatt- eller skönlitterära böcker som handlar om klimatkrisen. Bokcirkeln varvar intressanta TED-talks med diskussioner och välkomnar nya deltagare.
  Kontakt: Marcela Bravo, marcela.bravo (at) telia.com

 • Indiengruppen

  Verksamhet: Utvecklingssamarbete med Srushtidnyan, en indisk miljö- och klimatorganisation i Mumbai, står i fokus för Klimataktions Indiengrupp.
  Kontakt: Eva Avner: eva.avner (at) gmail.com
  Läs mer om Srushtidnyan

 • Psykolognätverket

  Verksamhet: Nätverket är öppet för alla klimatengagerade psykologer. Gruppen har nätverksmöten med jämna mellanrum och fungerar som länk till journalister eller organisationer som hör av sig för att få tag i psykologer som kan uttala sig om psykologiska aspekter på klimatproblematiken. Psykolognätverket ställer också upp som föreläsare etc.
  Kontakt:  Marta Cullberg Weston, cullbergweston (at) outlook.com
  Läs mer om psykolognätverket 

 • Temagrupper Klimataktion Stockholm

  Verksamhet: Fyra grupper har bildats inom områdena Hållbara finanser, Konsumtion, Klimatnödläge och Avgiftsfri kollektivtrafik. Grupperna träffas regelbundet för att diskutera, planera och genomföra aktiviteter. Då och då ses alla grupper, till exempel inför större aktioner, uppstartsmöten eller på en picknick eller enkel middag.
  Läs mer om temagrupperna

 • Klimatkärringarna

  Verksamhet: Gruppen vill genom vår manifestation påverka främst lokalpolitikerna att genom skatter och andra påtryckningsmedel sätta ett tak för hur mycket koldioxid kommunen får släppa ut per år, så att varje kommun sänker sina utsläpp med minst 50% till 2020 och med 100% till 2050.
  Läs mer om klimatkärringarna