Arbetsgrupper

 •  Medborgarutredningen
  MEDBORGARUTREDNINGEN
  för ett smhälle inom jordklotets gränser
  Under 2015 och 2016 producerade vi gemensamt en utredning att överlämna till politikerna.
  Se resultatet här http://klimataktion.se/medborgarutredningen/

  Kontaktperson: Elisabeth Lundqvist, vilja_o (at) hotmail.com.

 • Samhällsplanering/Trafik-gruppen

  Verksamhet: Samhällsgruppen arbetar med frågor kring hållbar stadsutveckling med Stockholm i fokus. Vad är ett hållbart samhälle, hur bör kollektivtrafiken fungera och hur kan vi minska de övriga trafikvolymerna. Arbetsgruppen samlar information och fösöker identifiera vilka problem som ur klimatsynpunkt är strategiskt viktiga i Stockholmsregionen och vilka instanser som skall påverkas. Jobbar med att visa varför ”Förbifart Stockholm” är en mycket dålig idé.
  Kontaktperson: Karin Wahlgren, samhallsplanering.sthlm (at) klimataktion.se 

 • Informatörerna

  Verksamhet: Informatörerna arbetar med att organisera studier och klimataktions lokala informationsverksamhet. Vill du ordna ett klimatparty, och bjuda in en informatör som leder ett samtal om klimatfrågan, eller vill du organisera ett seminarium, en temakväll eller liknande och behöver en informatör – kontakta oss. Vi hjälper också till att ordna studiecirklar i klimatfrågan. Kontakta oss om du vill starta en egen cirkel eller delta i en studiecirkel.
  Kontaktperson?

 • Globala gruppen

  Verksamhet: Utvecklingssamarbete med en indisk miljö- och klimatorganisation i Mumbai står i fokus för arbetsgruppen. Arbete gentemot skolor i Mumbai och i Stockholm ska utvecklas. Kontaktperson: Rikard Rehnbergh, rikard.rehnbergh (@) klimataktion.se

 • Bokcirkeln

  Verksamhet: Gruppen ägnar sig åt att läsa och diskutera olika författare som skriver fakta-, debatt- eller skönlitterära böcker som handlar om klimatkrisen. Kontaktperson: Karin Wahlgren. karin.wahlgren9 (@) gmail.com

Bli aktiv i någon av grupperna du också!