Klimataktion

Arbetsgrupper

 • Medborgarutredningen

  MEDBORGARUTREDNINGEN
  för ett smhälle inom jordklotets gränser
  Under 2015 och 2016 producerar vi gemensamt en utredning att överlämna till politikerna.
  Deltag som föreläsare, åhörare, cirkelledare, cirkeldeltagare och/eller medförfattare till utredningen.
  Hjälp till att organisera detta.

  Kontaktperson: Elisabeth Lundqvist, vilja_o (at) hotmail.com.

 • Kulturgruppen

  Verksamhet: För alla kulturintresserade, som vill jobba med kultur och konst för att få människor att få upp ögonen för klimatfrågan samt skapa visioner om kulturens roll i ett framtida klimatvänligt samhälle.
  Kontaktperson: Samuel Jarrick, kultur.sthlm (at) klimataktion.se

 • Utåtriktade gruppen

  Verksamhet: Den utåtriktade gruppen ska arbeta för att sprida kännedom om Klimataktions program till allmänheten. Detta gör vi genom att anordna aktioner, dela ut flygblad och hålla bokbord.
  Kontaktperson: Rikard Rehnbergh, rikardrehnberg (at) gmail.se, utatriktat.sthlm (at) klimataktion.se (cecilia.cromnow@email.com)

 • Samhällsplanering/Trafik-gruppen

  Verksamhet: Samhällsgruppen arbetar med frågor kring hållbar stadsutveckling med Stockholm i fokus. Vad är ett hållbart samhälle, hur bör kollektivtrafiken fungera och hur kan vi minska de övriga trafikvolymerna. Arbetsgruppen samlar information och fösöker identifiera vilka problem som ur klimatsynpunkt är strategiskt viktiga i Stockholmsregionen och vilka instanser som skall påverkas. Jobbar med att visa varför ”Förbifart Stockholm” är en mycket dålig idé.
  Kontaktperson: Karin Wahlgren, samhallsplanering.sthlm (at) klimataktion.se 

 • Informatörerna

  Verksamhet: Informatörerna arbetar med att organisera studier och klimataktions lokala informationsverksamhet. Vill du ordna ett klimatparty, och bjuda in en informatör som leder ett samtal om klimatfrågan, eller vill du organisera ett seminarium, en temakväll eller liknande och behöver en informatör – kontakta oss. Vi hjälper också till att ordna studiecirklar i klimatfrågan. Kontakta oss om du vill starta en egen cirkel eller delta i en studiecirkel.
  Kontaktperson: Torbjörn Vennström, informatorerna.sthlm (at) klimataktion.se

 • Energigruppen

  Verksamhet: Energigruppen arbetar med frågor om tillgång till energi, alternativa energikällor samt förbrukning av energi och utsläpp av växthusgaser från framförallt fastigheter och livsmedel men även transportsektorn.
  Kontaktperson: Claes Trygger, mejl:  claes (at) trygger.nu, tel: 0763-759039, energi.sthlm (at) klimataktion.se

 • Globala gruppen

  Verksamhet: Utvecklingssamarbete med en indisk miljö- och klimatorganisation i Mumbai står i fokus för arbetsgruppen. Arbete gentemot skolor i Mumbai och i Stockholm ska utvecklas. Kontaktperson: Rikard Rehnbergh. rikard.rehnbergh (@) klimataktion.se

 • Bokcirkeln

  Verksamhet: Gruppen ägnar sig åt att läsa och diskutera olika författare som skriver fakta-, debatt- eller skönlitterära böcker som handlar om klimatkrisen. Kontaktperson: Karin Wahlgren. karin.wahlgren9 (@) gmail.com

 • Mediagruppen

  Verksamhet: Hjälper till att utforma pressmeddelanden, textbearbetar, layoutar flygblad, sköter pressutskick samt utveckling av innehåll till hemsidan.
  Kontaktperson: Eva Berlin, mediagruppen.sthlm (at) klimataktion.se

Bli aktiv i någon av grupperna du också!

1 Comment

 1. Olle Hedstrand 7 december, 2015 at 08:49

  Hej! Ring mig på 0707865388. Jag provar att hålla After Worse på mitt kafe idag. Alla välkomna med eller utan insikt i klimatfrågor. Inpirationen är beredskapslarmet Hesa Fredrik som tjuter kl 15 idag och min fråga är: Kan du samla lite goda exempel på vad era grupper gör just nu och vad ni vill göra som ännu ej är igångsatt? Under dagen kan du maila mig iså fall. Målet är att sammanställa en Att-göra-lista över viktiga förändringar och projekt som idag inte blir av då inget synbart affärsmässigt står att upptäcka i samband med verksamheterna. Jag anser att vi skall få saker gjort ändå. Nu. Nästa gång beredskapslarmet hörs är 7 mars och till dess skulle jag vilja peppa till klimatpartyn under devisen After Worse på så många ställen som möjligt runt om i Sverige. Måndagen

Leave A Response