Vi vill

  • Att Sverige antar årliga mål för utsläppsminskningar med sikte på fossilfritt 2030.
  • Att Sverige utvecklar ett transportsystem utan klimatpåverkan.
  • Att Sverige ställer om till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.
  • Att Sverige satsar på ett helt fossilfritt energisystem.
  • Att Sverige driver på för ett globalt avtal om snabbare och rättvist fördelade utsläppsminskningar.
  • Att en genomgripande omställning till rättvisa och hållbara samhällen inleds.

Klimaktion bildades 2008. Vi är politiskt och religiöst obundna och baserar våra ställningstaganden på vetenskaplig forskning om klimatet. Vi vill bygga en folkrörelse som utgår från lokala organisationer/nätverk.

Vad gör vi?

  • Informerar om klimatförändringarna genom opinionsbildning, vår hemsida, nyhetsbrev, artiklar i media, upprop m.m.
  • Folkbildar genom studiecirklar och möten.
  • Mobiliserar till manifestationer och aktioner och bedriver politiskt påverkansarbete.
  • Samarbetar med andra organisationer även internationellt.

Det är bråttom!

Vår planet blir allt varmare och vi ser följderna av ett klimat ur led; skogsbränder, torka,
skyfall, smältande glaciärer och massiv artdöd. Många känner stark oro för framtiden.

Med nuvarande utsläppsnivåer är den globala medeltemperaturen på väg mot +3 grader, något som skulle göra större delen av jorden obeboelig inom 100 år på grund av massiv ökenutbredning eller extremväder. Utvecklingen har varit känd i decennier, men starka ekonomiska intressen vill hålla fast oss i en kortsiktig konsumtionsstil som leder mot en kollaps, medan makthavarna varit passiva.

Vi har fått uppleva nya värmerekord år för år. Koldioxidutsläppen ökar fortfarande, enligt FN:s klimatpanel borde utsläppen istället minska med minst 7 % per år för att nå målet om max 1,5 graders uppvärmning.

Klimatförändringarna hotar ekosystem, vattentillgång och matförsörjningen över hela jorden, även i Sverige. Vi riskerar krig om krympande resurser och massiva folkomflyttningar.

Vi kan fortfarande vända utvecklingen, men vi har bara några få år på oss. Lösningen är att sluta konsumera fossila bränslen och bygga ett hållbart och rättvisare samhälle.

Allt vi älskar är hotat. Större delen av jorden kommer att bli obeboelig för oss människor inom hundra år om utsläppen fortsätter.

Ta del av vad vi gjort sen starten 2008