Klimatklok pension

Varför pratar vi inte om tjänstepensionen?

Frågan om pensionspengarnas klimatpåverkan är mer aktuell än någonsin. Det gäller tyvärr inte tjänstepensionen. Troligtvis har den delen av pensionen gått under radarn eftersom systemet är så komplext. Faktum är att tjänstepensionen står för nästan hälften av det svenska pensionskapitalet. Det handlar om svindlande 2 900 miljarder kronor!

Pensionärer och blivande pensionärer kan genom sin tjänstepension ha innehav i kolgruvor, oljebolag och annat som är direkt skadligt för klimatet. Ofta helt utan att veta om det. Det är dags att vi börjar prata om tjänstepensionen.

Vill du agera?

Vad är tjänstepension?

Nio av tio arbetstagare har tjänstepension. Hur stor del av den totala pensionen som tjänstepensionen utgör varierar. Ju högre lön du har, desto större blir din tjänstepension.

Kollektivavtalad tjänstepension upphandlas i avtal mellan fack och arbetsgivare. Varje tjänstepensionsavtal är kopplat till en valcentral. Det har redan blivit komplicerat, men vänta bara – det blir värre.

Valcentralerna sköter administrationen av pengarna som arbetsgivaren betalar in. Pengarna hamnar sedan hos privata försäkringsbolag som sköter investeringarna. Som pensionssparare kan du ofta välja mellan traditionella försäkringar och fondförsäkringar. Så, vad är skillnaden? Kort sagt: fondförsäkringar sköter du i större utsträckning själv medan traditionella försäkringar sköts av försäkringsbolaget. För den som inte känner sig så trygg med att köpa fonder kan därför en traditionell försäkring vara att föredra. 

Beroende på vilket avtal du har kan hela eller delar av tjänstepensionen gå att flytta till en annan förvaltare. Att flytta pengarna innebär ofta en avgift, och kan vara ganska omständligt. 

Vilka val är hållbara?

När du går in på din valcentral kan du se de placeringar du har, vilka fonder du kan välja mellan och om du kan flytta pengarna. Ofta kan du läsa ett dokument om hållbarhet kopplat till varje fond. Dokumenten är svåra att förstå och väldigt generella vilket gör det nära omöjligt att som privatperson göra ett aktivt hållbart val.

Försäkringsbolagen är olika duktiga på att arbeta med hållbarhet. I den här guiden har vi sammanställt betyg från olika granskningar av deras hållbarhetsarbete. Om din förvaltare har ett lågt betyg kan du antingen försöka byta eller höra av dig för att kräva förbättring.

Läs mer:

Att sälja av eller välja aktiv förvaltning?

Att sälja av (divestera) det som har en direkt negativ klimatpåverkan är en metod som ibland ifrågasätts, eftersom det inte har någon direkt påverkan på varken företagets kapital eller koldioxidutsläppen. Men om tillräckligt många väljer bort fossilbranschen kan det bidra till en stigmatisering som gör att det blir svårare för företagen att locka investeringskapital vilket i sin tur försvårar tillväxt.

Pengarna som divesteras kan även användas till verksamhet som istället gör nytta för klimatet, exempelvis framställande av grön energi. Att på det sättet välja in aktier från företag som bidrar till omställningen brukar ses som ett av de bästa sätten att spara hållbart. 

Ett alternativ till divestering är aktiv förvaltning. Det innebär att fondbolaget aktivt deltar på företagens årsstämmor och försöker påverka bolagen att ställa om till en hållbar verksamhet. Den här formen av påverkan är betydligt svårare att utvärdera, men kan vara effektivt tillsammans med andra strategier. 

Läs mer:

Guide – så byter du din tjänstepension:

 • Gå till minpension.se och ta reda på vad du har för valcentral.
 • Gå in på den eller de valcentraler du har, där kan du se var dina pengar är placerade.
  • Valcentralen: AKAP-KL och KAP-KL (anställd inom kommun eller region)
  • SPV: PA 16 (statligt anställd)
  • Collectum: ITP (privatanställd tjänsteman)
  • Fora: SAF-LO (privatanställd arbetare)
 • Vilka placeringar är hållbara? Valcentralerna ger inte mycket information om detta och vilka placeringar du kan välja varierar mellan valcentralerna. 
 • Har du svårt att veta hur du ska göra? Hör av dig till det eller de bolag som förvaltar din tjänstepension och fråga vad de har för alternativ! Här hittar du en lista med mailadresser

Vill du agera?