Klimataktion

Medborgarutredningen

Brevlogga_green


Alla seminarier har nu hållits i serien
MEDBORGARUTREDNINGEN
för ett samhälle inom jordklotets gränser

Fortsättningen …

Nu är alla 9 seminarierna historia men ligger kvar på vår hemsida. Cirkelarbetet rullar på för att vara klart till 20/6. Då tar redaktionen vid. Det ska bli spännande att se vad som kommer ut ur materialet.

Vi vill tacka vår trogna publik som kommit och som bidragit till våra intressanta diskussioner med spännande frågeställningar.

Minst 60 personer har vi haft i cirkelarbetet och ca 700 har besökt seminarierna.

Hur fortsätter vi????

Vi vill nu gärna fortsätta under hösten med de seminarier som inte fick plats. Men det är bara möjligt om vi kan bilda en liten grupp som har lust att organisera höstens tre redan i kalendariet inbokade seminarier? Tema och inledare är inte klara, men Stina Oscarson är moderator.

Är du intresserad så hör av dig till Elisabeth Lundqvist vilja_o@hotmail.com Gör det så fort som möjligt innan 20/6.

Cirkelarbetet som följer seminarierna kan inte bli en utredning utan mer vara inriktade på en direkt kontakt till miljöansvariga beslutsfattare. Kanske något som ska sammanlänkas med den Klimatriksdag som planeras innan valet. Hur är något för gruppen att bestämma.

Det är viktigt att ha kvar ett forum där vi tillsammans håller fokus på kärnfrågorna i en tid där vi lätt distraheras och blir beroende av vardagliga lyckosubstitut?

Vi behöver hitta en plan för hur vårt framtida samhälle ska se ut och hur vi vill leva som människor i samklang med naturen. Vilka värden är viktiga?

Om vi blir en grupp sammankallar vi till ett första möte i början av september.

Välkommen att anmäla dig, senast 20 juni!


 

RESULTAT

28 sep Varför? InbjudanVideo, Referat, Frågor, Diskussion, Rapport
19 okt Vår livsstil Inbjudan, Video, Referat, FrågorDiskussion, Rapport
  9 nov Global rättvisa Inbjudan, Video, Referat, Frågor, Diskussion, Rapport
Av Alf Hornborg: Bildspel, Artikel.
30 nov Jobben Inbjudan, Video, Referat, Frågor, Diskussion, Rapport
18 jan Land och stad InbjudanVideo, Frågor, Diskussion, Rapport
15 feb Vårt dagliga bröd InbjudanVideo, Frågor, Diskussion, Rapport
14 mar Energi InbjudanVideo, Frågor, Diskussion, Rapport
18 apr Utbildning InbjudanVideo, Frågor, Diskussion, Rapport
  9 maj Ekonomi Inbjudan, Ljudinspelning: del 1, del 2, del 3, del 4, Frågor, Diskussion, Rapport
Rörelse Frågor
Övrigt Frågor
Litteraturreferenser

 

ANSLAGSTAVLA – Här kan du lägga in tips till cirklarna: böcker, artiklar, filmer m m.


I samband med att vi startade Medborgarutredningen gav Klimataktion ut boken ”Att slakta en guldkalv ”. Vi rekommenderar den som litteratur i cirklarna.

I denna bok lämnas visionära bidrag till att uppnå ett klimatsmart samhälle. … Det handlar om allt från ekonomi, havet, skogen, maten, skolan, arbetet, transporterna och staden till livsstil, internationell rättvisa och jämställdhet. Ekologiska, sociala och ekonomiska systemperspektiv anläggs på den ekonomiska tillväxten. … Bokens innehåll torde lämna inspiration i klimatomställningsfrågan och bör därför motsvara ett allmänt intresse. Att slakta en guldkalv utgör ett intresseväckande inslag i den aktuella frågan om jordens klimat.” (Bibliotekstjänst 24/2015.)
/ Elisabeth Lundqvist


Lyssna på Filosofiska rummet från 17/1 Där pratar men om civilisationskritik  och Man rekommenderar boken ” Det som en gång var ”Helena Granström har skrivit den.
/ Elisabeth Lundqvist.

 

 

Det behövs en ny upplysningstid

Mänsklighetens nya historiska situation måste präglas av medvetenhet om de planetära gränserna. Behovet av en ny förståelse är stort.

Delta i höstens och vårens seminarier på ABF

Klimataktion och ABF Stockholm genomför under hösten 2015 och våren 2016 en seminarieserie med fördjupande studiecirklar. Detta ska utmynna i en rapport att överlämnas till politiker, medier, marknadsaktörer, forskare.

Hela Sverige kan delta. Dina kunskaper och synpunkter behövs på seminarier, i studiecirklar och i vebbdiskussion. Rapporter från seminarierna, från studiecirklarna och framväxten av rapporttexten kan följas här och hos Abf.

Vill du delta som föreläsare, cirkelledarecirkeldeltagare, rådgivare och/eller medförfattare  av utredningen? Anmäl intresse via mejl till Elisabeth Lundqvist. Eller kom bara som åhörare till seminarierna. Där kan du framföra dina värdefylla synpunkter.

PROJEKTET: om Medborgarutredningen, Projektplan, Seminarieprogram, mall Kapitel
Inbjudan sakkunniga: 21 jul | 7 sep.Inbjudan organisationer 7 sep.  Pressrelease inför 28 sep.
Loggan är gjord av Stefan Gripe.

Arr:     och    Logga; Abf Stockholm

Stöd Klimataktions arbete: Pg499566-8. Bli medlem!
Besök Facebook-eventet: Skriv in ditt deltagande och bjud in andra!

 

3 minuter om varför
– UPPVAKNANDEN –

 

PRESS *
09.25 Landets fria: ”Ny folkrörelse för ett hållbart klimat”.
09.28 Effekt: ”Hallå där Elisabeth Lundqvist”.
09.28 Etc: ”Folkligt initiativ för hållbarhet”.
09.30 DN: ”Kulturell uppvärmning inför klimatmötet”.

/ Kalle Petré, 2016.05.22

Comments are closed.