Klimataktion

Medborgarutredningen

Brevlogga_green


Alla seminarier har nu hållits i serien
MEDBORGARUTREDNINGEN
för ett samhälle inom jordklotets gränser

Fortsättningen …

Nu är alla 9 seminarierna och studiecirklarna historia men resultatet syns här nedan. Nu tar redaktionen vid. Det ska bli spännande att se vad som kommer ut ur materialet.

Vi vill tacka vår trogna publik som kommit och som bidragit till våra intressanta diskussioner med spännande frågeställningar.

Minst 60 personer har vi haft i cirkelarbetet och ca 700 har besökt seminarierna.

Hur fortsätter vi????

Vi vill nu gärna fortsätta under hösten med de seminarier som inte fick plats. Men det är bara möjligt om vi kan bilda en liten grupp som har lust att organisera höstens tre redan i kalendariet inbokade seminarier? Tema och inledare är inte klara, men Stina Oscarson är moderator.

Är du intresserad så hör av dig till Elisabeth Lundqvist vilja_o@hotmail.com Gör det så fort som möjligt innan 20/6.

Cirkelarbetet som följer seminarierna kan inte bli en utredning utan mer vara inriktade på en direkt kontakt till miljöansvariga beslutsfattare. Kanske något som ska sammanlänkas med den Klimatriksdag som planeras innan valet. Hur är något för gruppen att bestämma.

Det är viktigt att ha kvar ett forum där vi tillsammans håller fokus på kärnfrågorna i en tid där vi lätt distraheras och blir beroende av vardagliga lyckosubstitut?

Vi behöver hitta en plan för hur vårt framtida samhälle ska se ut och hur vi vill leva som människor i samklang med naturen. Vilka värden är viktiga?

Om vi blir en grupp sammankallar vi till ett första möte i början av september.

Välkommen att anmäla dig!


 

RESULTAT

 SLUTRAPPPORTER
28 sep Varför? InbjudanVideo, Referat, Frågor, Diskussion
19 okt Vår livsstil Inbjudan, Video, Referat, FrågorDiskussion
  9 nov Global rättvisa Inbjudan, Video, Referat, Frågor, Diskussion
Av Alf Hornborg: Bildspel, Artikel.
30 nov Jobben Inbjudan, Video, Referat, Frågor
18 jan Land och stad InbjudanVideo, Frågor
15 feb Vårt dagliga bröd InbjudanVideo, Frågor
14 mar Energi InbjudanVideo, Frågor
18 apr Utbildning InbjudanVideo, Frågor
  9 maj Ekonomi Inbjudan, Ljudinspelning: del 1, del 2, del 3, del 4, Frågor, Rapport
Rörelse Frågor
Övrigt Frågor
Litteraturreferenser

 

Det behövs en ny upplysningstid

Mänsklighetens nya historiska situation måste präglas av medvetenhet om de planetära gränserna. Behovet av en ny förståelse är stort.

Delta i höstens och vårens seminarier på ABF

Klimataktion och ABF Stockholm genomför under hösten 2015 och våren 2016 en seminarieserie med fördjupande studiecirklar. Detta ska utmynna i en rapport att överlämnas till politiker, medier, marknadsaktörer, forskare.

Hela Sverige kan delta. Dina kunskaper och synpunkter behövs på seminarier, i studiecirklar och i vebbdiskussion. Rapporter från seminarierna, från studiecirklarna och framväxten av rapporttexten kan följas här och hos Abf.

Vill du delta som föreläsare, cirkelledarecirkeldeltagare, rådgivare och/eller medförfattare  av utredningen? Anmäl intresse via mejl till Elisabeth Lundqvist. Eller kom bara som åhörare till seminarierna. Där kan du framföra dina värdefylla synpunkter.

PROJEKTET: om Medborgarutredningen, Projektplan, Seminarieprogram, mall Kapitel
Inbjudan sakkunniga: 21 jul | 7 sep.Inbjudan organisationer 7 sep.  Pressrelease inför 28 sep.
Loggan är gjord av Stefan Gripe.

Arr:     och    Logga; Abf Stockholm

Stöd Klimataktions arbete: Pg499566-8. Bli medlem!
Besök Facebook-eventet: Skriv in ditt deltagande och bjud in andra!

 

3 minuter om varför
– UPPVAKNANDEN –

 

PRESS *
09.25 Landets fria: ”Ny folkrörelse för ett hållbart klimat”.
09.28 Effekt: ”Hallå där Elisabeth Lundqvist”.
09.28 Etc: ”Folkligt initiativ för hållbarhet”.
09.30 DN: ”Kulturell uppvärmning inför klimatmötet”.

/ Kalle Petré, 2016.07.02

Comments are closed.