Klimataktion

Medborgarutredningen

Brevlogga_green


 
MEDBORGARUTREDNINGEN
för ett samhälle inom jordklotets gränser

FORTSÄTTNINGEN

Rapporterna från det gångna årets studiecirklar kommer att sammanställas av Stina Oscarson. Planer finns också på att utveckla ett spel för skolbruk grundat på rapporterna.

Ett avslutande seminarium under rubriken Omställningen hölls den 5 december. Se referat *. Nu kommer en NY STUDIECIRKEL att genomföras med utsträckning under våren 2017. Syftet är att ta ett grepp över hela omställningen mot bakgrunden av resultatet * från studiecirklarna under hösten 2015 och våren 2016, men också motionerna från Klimatriksdag 2014 *.

Men tanken är också, att sikta på Klimatriksdagen 4-6 maj 2018 *. Till den kommer att skrivas motioner, som kommer att behandlas av ämnesutskott. Själva klimatriksdagen kommer att rösta om förslagen som ska överlämnas till rikspolitikerna. Sen kommer en kampanj att bedrivas inför valet 2018 och uppföljas efter valet. Hur kan Medborgarutredningens förslag bli ett stöd för den processen?

Därför behövs du. Dina kunskaper, synpunkter, åsikter och förslag tillsammans med oss andra.

Anmäl gärna ditt intresse via mejl *.


Resultatet från seminarier och studiecirklar syns här nedan. En redaktion bearbetar nu materialet. Vi vill tacka vår trogna publik som kommit och som bidragit till våra intressanta diskussioner med spännande frågeställningar. Minst 60 personer har vi haft i cirkelarbetet och ca 700 har besökt seminarierna.


 

RESULTAT

 Alla

cirklarnas SLUTRAPPPORTER*

hittas här.

28 sep Varför? InbjudanVideo, Referat, Frågor, Diskussion
19 okt Vår livsstil Inbjudan, Video, Referat, FrågorDiskussion
  9 nov Global rättvisa Inbjudan, Video, Referat, Frågor, Diskussion
Av Alf Hornborg: Bildspel, Artikel.
30 nov Jobben Inbjudan, Video, Referat, Frågor
18 jan Land och stad InbjudanVideo, Frågor
15 feb Vårt dagliga bröd InbjudanVideo, Frågor
14 mar Energi InbjudanVideo, Frågor
18 apr Utbildning InbjudanVideo, Frågor
  9 maj Ekonomi Inbjudan, Ljudinspelning: del 1, del 2, del 3, del 4, Frågor, Rapport
Rörelse Frågor
Övrigt Frågor
5 dec
2015
Omställning Video, Referat
Litteraturreferenser

 

Det behövs en ny upplysningstid

Mänsklighetens nya historiska situation måste präglas av medvetenhet om de planetära gränserna. Behovet av en ny förståelse är stort.

Delta i höstens och vårens seminarier på ABF

Klimataktion och ABF Stockholm genomför under hösten 2015 och våren 2016 en seminarieserie med fördjupande studiecirklar. Detta ska utmynna i en rapport att överlämnas till politiker, medier, marknadsaktörer, forskare.

Hela Sverige kan delta. Dina kunskaper och synpunkter behövs på seminarier, i studiecirklar och i vebbdiskussion. Rapporter från seminarierna, från studiecirklarna och framväxten av rapporttexten kan följas här och hos Abf.

Vill du delta som föreläsare, cirkelledarecirkeldeltagare, rådgivare och/eller medförfattare  av utredningen? Anmäl intresse via mejl till Elisabeth Lundqvist. Eller kom bara som åhörare till seminarierna. Där kan du framföra dina värdefylla synpunkter.

PROJEKTET: om Medborgarutredningen, Projektplan, Seminarieprogram
Inbjudan sakkunniga: 21 jul | 7 sep.Inbjudan organisationer 7 sep.  Pressrelease inför 28 sep.
Loggan är gjord av Stefan Gripe.

Arr:     och    Logga; Abf Stockholm

Stöd Klimataktions arbete: Pg499566-8. Bli medlem!
Besök Facebook-eventet: Skriv in ditt deltagande och bjud in andra!

 

3 minuter om varför
– UPPVAKNANDEN –

 

PRESS *
09.25 Landets fria: ”Ny folkrörelse för ett hållbart klimat”.
09.28 Effekt: ”Hallå där Elisabeth Lundqvist”.
09.28 Etc: ”Folkligt initiativ för hållbarhet”.
09.30 DN: ”Kulturell uppvärmning inför klimatmötet”.

/ Kalle Petré, 2017.01.08

Comments are closed.