From what is to what if

Titel: From What Is to What If : Unleashing the Power of Imagination to Create the Future We Want
Författare: Rob Hopkins
Förlag: Chelsea Green
Genre: Inspirationsbok – 225 sidor (på engelska)
Övrigt: Rob Hopkins är en av grundarna av Omställningsrörelsen (Transition Network) 

Vad handlar boken om? Boken inspirerar till att öppna upp för frågeställningar som: ”hur skulle det vara om…” och ”tänk om…”. I en tid präglad av klimatkris, krigsrubriker, klassklyftor och konspirationsteorier behövs en motrörelse där vi ställer oss frågorna ”hur skulle vi vilja ha det?” och ”vad drömmer vi om?”. I boken beskrivs hur oro och rädsla förminskar våra möjligheter till fritt tänkande och handlingskraft, medan utvecklande av fantasi och lekfullhet får oss att upptäcka nya möjligheter och tänka framåt. Många belägg ges för hur naturen kan hjälpa oss att känna oss delaktiga och medskapande, något som i förlängningen ökar chanserna att vi hittar vägar mot en mer hållbar och demokratisk framtid. 

Varför skall man läsa den? För att boosta vår egen förmåga att leka, längta och drömma, och för att inspireras till att sätta oss emot de destruktiva strömningar som leder till passivitet och känslor av hopplöshet. Rob Hopkins visar att stora förändringar börjar i det lilla och att förmågan till fantasi är en förutsättning för att vi ska känna empati och vilja bygga en bättre tillvaro för oss själva, varandra och för kommande generationer.  

Detta gillade jag mest: Jag blir så glad av den peppande tonen och att någon lyfter fram människans förmåga till fantasi och lekfullhet som de kraftfulla verktyg de faktiskt är. Framtiden kan rymma en bättre värld än den vi lever i idag, om vi – tillsammans – vågar börja drömma om den, samarbeta för att ta oss dit och samtidigt tar tillvara den kreativitet som ryms inom oss alla. 

– Lena Sjöberg

Nästa boktips

Föregående boktips

Tillbaka till boktipsets huvudsida