Klimathäng

Klimathäng är tänkt som en träffpunkt (i Stockholm) för klimatintresserade, som anordnas ca fyra gånger per år. Några från Klimataktion presenterar verksamheten och delar ut information. Vi kommer att vara på ett café som passar.

Mejla rickard.rehnbergh (at) klimataktion eller aberndes (@) hotmail.com för att anmäla ditt intresse