Bli en del av knappkampanjen – bär 1,5-gradersknappen du också!

Vi är många som var och en insett att för att nå uppsatta klimatmål behöver klimatomställningen ha högsta prioritet och att den är grundad på samlad vetenskap. Det behöver man inte vara klimat- eller miljöexpert för att förstå. Samtidigt har vi, under lång tid, sett en politik som gjort för lite, och för sent!

Nu är det dags att vi tillsammans skickar en tydlig signal till politikerna att de ska ta klimatpolitiken på fullt allvar och göra det som krävs för att nå uppsatta mål.

  • Klimatet är en ödesfråga som kräver högsta prioritet!
  • Klimatomställningen ska grunda sig på den samlade vetenskapen!
  • Rättvisa och solidaritet ska vara ledord för klimatomställningen, lokalt och globalt!

Det handlar om mänsklighetens framtid. Vad kan vara viktigare än det? Bär knappen du också och visa ditt personliga ställningstagande.


Knappen tillkom våren 2023 på initiativ av Gretas gamlingar i Blackeberg. Över 600 knappar har redan spridits!

Nu har Klimataktion Stockholm tagit över staffetpinnen och adminstrerar hanteringen av knapparna. Vi säljer knapparna bland annat på våra bokbord så håll utkik i kalendariet efter olika evenemang.

Om du som privatperson eller organisation vill hjälpa till att sprida knapparna kan du också beställa ett större antal, klicka på knappen nedanför.