Kalmar

Välkommen till Klimataktion Kalmar!

Vi finns även på Facebook.
Bli medlem i Klimataktion Kalmar

Klimatmarschen som gjordes i Kalmar den 27 september 2019. 

Var med och skapa en folkrörelse för klimatet här i vår region. Kalmar klimataktion är en nystartad, ideell förening för dig som vill ha kontakt med andra som också är engagerade i klimatfrågan, har idéer om påverkansarbete på andra föreningar eller organisationer, eller bara vill bli medlem för att stötta vårt arbete. 

Sverige anses globalt sett ha en ambitiös klimatpolitik, men minskningstakten av växthusgasutsläpp behöver mer än fördubblas för att vara i paritet med Parisavtalet. Vi kan fortfarande vända utvecklingen, men vi har bråttom nu. Och det är mycket som måste göras. Därför bildades föreningen den 31 december 2020. 

Klimataktion Kalmars ändamål är att bedriva opinion och folkbildning för en klimatpolitik i linje med riksorganisationens plattform och verksamhetsplan och verka för minskade utsläpp av växthusgaser i Kalmar län, vilket innebär att vi vill hålla oss inom max 1,5 graders uppvärmning. Detta arbete bedrivs på kommunal och regional nivå. Riksorganisationen finns i Stockholm och bildades 2008. Klimataktion är politiskt och religiöst obunden och baserar ställningstaganden på vetenskaplig forskning om klimatet. Vi vill bygga en folkrörelse som utgår från lokala organisationer/nätverk.

Klimataktion Kalmars första årsmöte kommer att hållas digitalt söndag den 7 mars  kl 18:30. Alla medlemmar är välkomna att delta. Förutom att rösta fram styrelsemedlemmar ska vi bestämma årets verksamhet.  Vi vill se din anmälan senast den 21 februari, så får du dagordning en vecka innan mötet. Medlemmar kan skicka in motioner/förslag senast tre veckor innan.   

Information om vad som händer i Kalmar får du här på vår hemsida och genom att anmäla ditt intresse eller medlemskap till oss. Vi har också för avsikt att starta upp en facebook-sida. 

Några exempel på aktiviteter är sång, teater, demonstrationer, arbetsgrupper med olika fokus, som debattartiklar, medborgarförslag och studiecirklar. 

Nu närmast startar en klimatinspiratörskurs 11/3, och en studiecirkel i Aktivt hopp. Mer information kommer. 

Kontakta oss på kalmar (at) klimataktion.se eller Sofiafogelstrom68 (at) gmail.com.