MU. Dokumentation

Brevlogga_green

Medborgarutredningens framsida (ändras efter behov)
Seminarieprogram
Deltagande sakkunniga
Innehållslista utredningen
Lista referenser

Se framsidan* om varje ämne: Översikt, Inbjudan, Video, Referat, Frågor, Diskussion.
Inbjudan sakkunniga: 21 jul | 7 sep
Inbjudan organisationer 7 sep
Pressrelease inför 28 sep

Kontakt – Ansvariga
Om Medborgarutredningen
Projektplan
Mall ”Kapitel”
Mall ”Översikt”
Logga av Stefan Gripe.

/ Kalle Petré, 2015.11.21