MU. Inbjudan organisationer

Brevlogga_green

Deltag i
MEDBORGARUTREDNINGEN
för ett samhälle inom jordklotets gränser

Till miljöengagerade organisationer

I höst 2015 och under våren 2016 genomför Klimataktion och ABF en seminarieserie med vidhängande fördjupningscirklar. Seminariernas kärnfråga är den nya verklighet som mänskligheten befinner sig i. De planetära gränserna är till stor del överskridna vilket på många sätt hotar vår långsiktiga överlevnad. Syftet med seminarierna är att belysa problematiken runt denna kärnfråga ur ett väldigt brett perspektiv.
Se seminarieprogrammet: https://klimataktion.se/mu-program-for-seminarier/.
Se helheten: http://Medborgarutredningen.se.

I er organisation finns miljöengagerade personer och personer som är särskilt sakkunniga. Vi vill gärna se dessa som deltagare i Medborgarutredningen. Deras kunskaper och engagemang behövs på seminarier, i studiecirklar, i diskussion på hemsidan, i utarbetandet av texterna som ska utgöra Medborgarutredningen.

Vi vill därför, att ni sprider kunskap om Medborgarutredningen i er organisation och uppmanar era medlemmar att delta. Vi behöver vara många för att Medborgarutredningen ska bli bra och påverka politikerna till en omställning av vårt samhälle.

Vi efterlyser även personer som kan ta ansvar för fördjupande studiecirklar inom Abf.

Seminarierna kommer att ske på Abf-huset i Stockholm, men det ska gå lika bra att starta cirklar var helst man bor. Kontakta gärna oss, om ni vill starta en studiecirkel i en annan del av landet. Även solitära bidrag är välkomna. Alla seminarier videoinspelas och läggs på hemsidan Medborgarutredningen.se. Där läggs även frågeställningar från seminarierna och texter som studiecirklarna skriver. Den som har synpunkter ska kunna få dem publicerade eller kanske bara sända till respektive studiecirkel.

Klimataktion Medborgarutredningen   Medborgarutredningen.se

Elisabeth Lundqvist                                    vilja_o@hotmail.com                                 2015.09.07

Projektledare och kontaktperson