MU: Översikt [ämne] (MALL)

Brevlogga_green

[Kort beskrivning av ämnets problem.]

SEMINARIUM
Kl 19.00 den [datum] i Abf-huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Inledare: NN, [beskrivning]. NN, [beskrivning].
Frågor från seminariet.
Tillkommande: [Länk inbjudan] [Länk bildspel] [Länk videoupptagning] [Länk seminarie-anteckningar]

STUDIECIRKEL
Startar [datum]
Studiecirkelledare: NN.

RAPPORT
Tillkommande efter att studiecirkeln börjat arbeta:
[Länk till kapitel, pdf och ev html. Från skiss till slutprodukt.]

DISKUSSION
[Länk till diskussion om ämnet, om den uppstår skriftligt.]

/Kalle Petré, 2015.10.08