MU. Översikt ”Global rättvisa”

Brevlogga_green

BESKRIVNING
Temat Global Rättvisa vilar på utgångspunkten att utsläpp och konsumtion är orättvist fördelade mellan och inom länder. Ett historiskt ojämnt utbyte och västvärldens exploatering av globala syd har lett till att länder som Sverige belastar klimatsystemet och ekosystemen i betydligt högre grad än vad ett rättvist och ekologiskt hållbart utrymme medger. Om världens befolkning skulle leva som en genomsnittlig svensk skulle det krävas 4 jordklot för att täcka den konsumtion och de utsläpp som vi i Sverige står för.

SEMINARIUM
Kl 19.00 den 9 november i Abf-huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Inledare: Ann-Marie Svensson, medlemschef JAK Medlemsbank. Alf Hornborg, antropolog och professor humanekologi Lunds Universitet.

Från seminariet: Inbjudan, Bildspel av Alf H, Video, Referat, Frågor.

STUDIECIRKEL
Startar [datum]
Studiecirkelledare: Torbjörn Vennström och Janne Strömdahl

RAPPORT
Tillkommande efter att studiecirkeln börjat arbeta:
[Länk till kapitel, pdf och ev html. Från skiss till slutprodukt.]

DISKUSSION
Artikel ”Ekonomerna blundar för kolonialismen” i Etc av Alf H.

/Torbjörn Vennström, 2015.12.02