Styrelse 2019

Klimataktions styrelse 2019

Pia Björstrand           0704-832 695            pia.bjorstrand@hotmail.com  Talesperson

Samuel Jarrick         070-995 04 39            samueljarrick@gmail.com Talesperson

Eva Berlin

Per Ribbing – Läs intervju med Per: ”Jag hoppas vi ska komma på skrattförlösande aktioner”

Ninna Gunnarsson

Janine O’Keeffe

Hanna Örnskär

Hanna Österlund

Oscar Magnusson – Läs intervju med Oscar: ”Viktigast se till att vågen av engagemang inte tappar orken”

Ulla Tengblad – Läs intervju med Ulla: ”Uppmana makthavarna att deklarera klimatnödläge!”

Styrelsen 2019: från vänster Ninna Gunnarsson, Pia Björstrand, Hanna Österlund, Oscar Magnusson, Janine O’Keeffe och Eva Berlin. Styrelsemedlemmar som saknas på bilden är Samuel Jarrick,  Per Ribbing, Ulla Tengblad och Hanna Örnskär.