Styrelse

Klimataktions styrelse 2020

Pia Björstrand           0704-832 695            pia.bjorstrand @ hotmail.com  Talesperson

Ossian Matthiessen   ossian.matthiessen @ gmail.com
Talesperson  Läs intervju: ”Vi måste vara bättre på att vara ute och synas och säga bra, kloka och ibland roliga saker till folk.”

Eva Berlin

Per Ribbing – Läs intervju: ”Jag hoppas vi ska komma på skrattförlösande aktioner”

Ninna Gunnarsson

Cecilia Holm 

Åsa Elmstam

Janine O’Keeffe – Läs intervju: Janine har jobbat med 230 länder

Hanna Österlund – Läs intervju: ”De som har makt måste ta klimatfrågan på allvar”

Oscar Magnusson – Läs intervju: ”Viktigast se till att vågen av engagemang inte tappar orken”

Ulla Tengblad – Läs intervju: ”Uppmana makthavarna att deklarera klimatnödläge!”

Styrelsen 2020: Ossian Matthiessen, Hanna Österlund, Per Ribbing, Pia Björstrand, Eva Berlin, Oscar Magnusson, Ulla Tengblad och Åsa Elmstam. Ej med på bilden: Ninna Gunnarsson, Janine O’Keeffe och Cecilia Holm.