Global strejk

OBS! Den globala klimatstrejken kommer sannolikt att senareläggas, med anledning av Coronavirus-utbrottet. Se FridaysForFutures webbplats och Facebook-event för uppdaterad information. Det är dags att gå ihop igen, ungdomar, barn och vuxna, förenade tillsammans, för vi är starka tillsammans! Klimatkrisen är allvarlig och det är dags för makthavarna att ta sitt ansvar och hantera den som […]

Läs mer