Uppsala: Medlemsmöte – strategier och aktiviteter

På förra medlemsmötet beslutade vi att de viktigaste frågorna för Klimataktion Uppsala att driva under 2015 är:
– Fossilfritt Uppsala 2020. Ligga på för att kommunen ska leva upp till klimat- och miljöprogrammets mål.
– Förutom det arbete kommunen redan gör, bör de arbeta mer med information och kommunikation kopplat till klimatfrågan.

Under detta möte diskuterar vi strategier och aktiviteter för att nå våra mål. […]

Läs mer