Klimatinspiratörs-utbildning

Bild: Øresundsinstituttet

Klimatinspiratörs-utbildning

Klimataktion har under 2016-19 tagit fram ett utbildningsmaterial för en endags klimatinspiratörs-utbildning och kört den på 20 olika platser i landet i samarbete med bland andra ABF.

Ursprungligen var tanken att utforma en ”klimatinformatörs-utbildning”, men allteftersom arbetet fortskred blev det uppenbart att ”information” kanske inte var det som behövdes allra mest, utan snarare ”inspiration”. För att bryta apatin kring klimatfrågan behöver vi se möjligheterna!

Kursen vänder sig till alla som vill kunna prata med människor om den globala uppvärmningen och vad vi kan göra åt saken. Vi vill erbjuda några verktyg för att beröra, väcka hopp och skapa diskussion. Efter kursdagen ska man bättre kunna prata om klimatet med vänner och släktingar. Kanske ordna ett föredrag på biblioteket eller arbetsplatsen, eller en studiecirkel.

Vi hoppas också att kursen ska kunna inspirera människor som känner oro för klimatet att börja engagera sig för en hållbar omställning – i det lilla och i det stora.

Kursen har 3 delar: information, pedagogik och aktion.

Vi går igenom grunderna i klimatvetenskapen och klimatpolitiken. Vi prövar hur vi kan stimulera till samtal och reflektioner. Vi talar om hur vi kan öka människors handlingskraft genom att visa att ett klimatsmart samhälle är möjligt….och kul!

Deltagarna får efter kursen tillgång till bilder och fakta som använts på kursen, liksom upplägg och övningar.

Är du intresserad att gå en kurs på en ort i närheten av dig?

Kontakta oss via ninna.gunnarsson (at) klimataktion.se så kan vi försöka arrangera det tillsammans med ABF.

Ladda ner broschyr