Information i skolor – Vändplan

Klimataktion kommer gärna ut i skolor för att prata med lärare och elever om den globala uppvärmningen. Vi vill ta initiativ till dialog om t ex mat, kläder, prylar, gröna jobb och tillväxt, och hur allt hänger ihop med klimatfrågan, en dialog som vi önskar ska mynna ut i handling som siktar mot en omställning till ett hållbart sätt att leva.

Det spelar stor roll vad vi människor gör de närmaste åren. Vi har kommit till slutet av en väg som givit många av oss mycket gott men också haft många negativa konsekvenser för människor och miljö. Vägen leder rakt mot stupet och nu behöver vi en vändplan för att hinna sansa oss och välja en, eller kanske hellre flera nya mer hållbara vägar. Gymnasieelever är viktiga aktörer om vi vill ha en mer hållbar framtid. Många av dagens beslutsfattare i näringsliv och politik kommer inte att finnas med om 20 år. Dagens skolelever ska leva och verka i framtiden och varenda en av dem behövs i arbetet för hållbarhet.

Vi vill:

  • Inspirera till att påverka som konsument
  • Ge hopp
  • Sprida goda exempel
  • Sprida kunskap
  • Stötta aktiva val
  • Ge inspiration till initiativ som kan påverka politiska beslut

För mer information kontakta Elisabet Strand

elisabet.strand (@) klimataktion.se

070-735 41 59