Klimataktion

Föreningen

Klimataktion lanserades den 18 maj 2008 inför fullt hus på KTH. Vi är en förening som inte nöjer oss med mindre än en klimatpolitik som tar vetenskapen på största allvar och har överordnad prioritet, för om vi inte klarar den här utmaningen riskerar vi att förlora allt annat.

Vi står öppna för alla som kan ställa sig bakom vår plattform, oavsett utgångspunkter och politiska, religiösa eller andra hemvister. Vi vill vara medborgarnas och det civila samhällets röst, en aktiv kraft för den nödvändiga omställningen.

Vi föreskriver inte i detalj hur politiken ska föras, eller hur våra medlemmar ska tycka i olika frågor. Men vi vet att individuella konsumtionsval eller rena marknadslösningar inte kommer att vara tillräckligt. Vi måste få en annan politik. För att politiken ska sporras framåt krävs folkrörelser som sänder en klar och tydlig signal: vi insisterar på omedelbar handling!

I Klimataktion ryms lokala nätverk och olika ämnesnätverk. Föreningen har en riksstyrelse med två talespersoner. Det finns också lokala föreningar med egna styrelser på fyra ställen i landet, Stockholm, Sundsvall, Halmstad och Uppsala. Föreningen ägnar sig åt att:

  • informera om klimatförändringarna och åtgärder mot dessa genom folkbildning, opinionsbildning, publicistisk verksamhet och påverkansarbete.
  • bedriva studier kring klimatförändringarna och rättvisa åtgärder mot dessa.
  • mobilisera människor till manifestationer och aktioner mot klimatförändringar och klimatförändrande verksamheter.
  • samverka tätt med andra organisationer, inte minst med den internationella klimatrörelsen, i syfte att nå gemensamma mål.

Men det är inte vi som bestämmer. Det gör alla som engagerar sig i processen! Gå med i kampen, bli medlem! Både du och din organisation behövs.

Klimataktions styrelse 2017

Klimataktions styrelse består av ledamöter och två talespersoner.

Mejladresser: fornamn.efternamn (at) klimataktion.se

Talespersoner:

 Jonas Bane23246

Jonas Bane. Tel 0707-36 69 32. Epost jonas.bane@klimataktion.se

Jonas är skådespelare och fn anställd på MalmöOperan. Intresset för natur och klimat har funnits med sedan barnsben.

– Men mitt aktiva engagemang började när jag läste IPCC-rapporten 2013. Psykologin bakom klimatfrågan är det jag tycker är intressantast, hur vi kan styra bort från invanda konsumtionsmönster.

Han vill gärna lobba för större samarbeten med andra organisationer och även företag.

Pia Björstrand

Pia Björstrand. 0704-83 26 95. Epost pia.bjorstrand@klimataktion.se

Pia är advokat i Nyköping, och varit med sedan Klimataktion bildades 2008.

– Det är viktigt med en seriös organisation som fokuserar på klimatet.

 

Ledamöter:

Ninna Gunnarsson, Ockelbo. ninna.gunnarsson@klimataktion.se

Inger Raaby, Stockholm. inger.raaby@klimataktion.se

Eva Berlin, Stockholm.  eva.berlin@klimataktion.se

Hanna Örnskär, Lund. hanna.ornskar@klimataktion.se

Pia Björstrand, Nyköping. Talesperson.  Epost pia.bjorstrand@klimataktion.se

Jonas Bane, Stockholm Epost jonas.bane@klimataktion.se

Tomas Lohammar,

Peter Fritzon,

Roya Hakinimia, Solna

Paul Eriksson,

Chris Lundberg,

Leave A Response