Marschera för klimatet, påverka  valet!

-Klimatmarschen är viktig eftersom både den svenska politiken,  mänskligheten och hela vår jord just precis nu befinner sig i ett kritiskt läge med oviss utgång, säger Samuel Jarrick, en av Klimataktions talespersoner.
 
Klimatmarschen, People’s Climate March, äger rum den 8 september på hundratals orter över hela världen. Miljontals människor förväntas marschera för klimaträttvisa och gröna jobb. I Sverige är det dessutom dagen före valet, vilket gör att evenemangen här blir en sista påminnelse till både politiker och väljare om att sätta klimatfrågan högst.
Nätverket Klimatsverige, där Klimataktion är mycket aktiva, är arrangörer av People’s Climate March i Stockholm. I år är titeln ”Hjärtat slår för jorden” och marschen kommer att inledas i amfiteatern i Rålambshovsparken kl 14 med en manifestation i form av en föreställning som involverar publiken. Körer, dansare och slagverkare kommer tillsammans med ett par artister, en talare och en berättare att gestalta situationen för vår planet. Det görs med en liknelse mellan våra mänskliga hjärtan och jorden, som ett livgivande, pulserande hjärta.
-I tider av hjärtlösa, kortsiktiga politiska budskap drivna av rädsla och tribalism, är föreställningen en appell för motsatsen: Öppenhet, gemenskap och solidaritet med allt liv – bland människor och i naturen, säger Samuel Jarrick.
Att sådana busksap nu vinner stöd i stora delar av världen kan ses som en rädslans irrationella reaktion på planetära kriser, anser han.
-Det finns all anledning att vara rädd. Men om rädslan får oss att krampa och sluta oss kommer kriserna att förvärras. Klimatkrisen och många andra globala problem kan bara lösas om vi börjar samarbeta. Delad rädsla är förhoppningsvis mindre rädsla.
Kan klimatmarschen ha betydelse för politikerna och valresultatet?
-Det hoppas vi. Om många dyker upp och marschen får uppmärksamhet, kan det bidra till att politikerna känner ett starkare mandat att agera. Men syftet är också långsiktigt på ett annat sätt: Vi vill stärka alla dem som redan är engagerade i klimatkampen. Vi behöver få känna att vi har starka band och att vi spelar roll.
Vad händer runt om i världen den dagen?
-Det kommer att hållas klimatmarscher på hundratals platser över hela världen denna dag. För att uppmana världens politiker att prioritera klimatfrågan som den avgörande livsförutsättning som den är. Och för att ställa om arbetsmarknaderna mot gröna, trygga och  långsiktiga jobb. Under många år har det arrangerats gemensamma aktionsdagar för klimatet, ofta med utgångspunkt i den amerikanska klimatrörelsen, främst 350.org och Fossilfree. Aktionsdagarna har haft olika namn under olika perioder och ofta skett i samband med stora klimattoppmöten. -Efter Trumps tillträde som president och det totala haveri detta inneburit för USA:s nationella klimatpolitik, har dessa dagar fått ytterligare kraft och aktualitet. Trumps och hans regerings attacker på  klimatvetenskapen, miljörörelsen och på sina egna miljömyndigheter innebär en backlash med förödande konsekvenser för det internationella klimatarbetet.
Samtidigt har Trumps vanstyre, i kombination med senaste årens alltmer frekventa extremväder och eskalerande isavsmältning, också inneburit ett uppvaknande och en mobilisering, menar han.
-Trumpsegern har också lett till att klimatrörelsen alltmer har börjat förena sig med resten av civilsamhället både i och utanför USA, bl. a. under parollen RESIST.  Det har blivit allt tydligare att klimatkampen inte kan vinnas om inte demokratin, den fria forskningen och de mänskliga rättigheterna försvaras.
Och åt andra hållet: om klimatfrågan inte börjar lösas mycket snart, kommer konsekvenserna för de mänskliga rättigheterna inte längre att kunna värnas. Om allt detta handlar vår tids klimatkamp.
Har den torra sommaren påverkat klimatintresset allmänt och gett klimatrörelsen ny motivation, bedömer du?
-Ja, det tycks som att alltfler nu orkar aktivera sig. Det är inte alls konstigt att klimatfrågan kan trigga kraftiga försvarsmekanismer. Den utmanar mycket av det vi kommit att associera med ett gott liv, inte minst på sommarhalvåret – resor, grillpartyn, individuell frihet med privatbilism, lättillgänglig billig mat och högteknologiska prylar.  Nu när även en del av detta goda liv påverkas av extremvärmen, i form av missväxt och höjda matpriser även i Sverige, omfattande skogsbränder, och hällregn- samt inte minst grillförbud – tror jag att många inser att klimatförändringarna inte är något framtida science-fiction-scenario. Vi är mitt i klimatkaoset och det kommer bara bli värre. En oro sprider sig. Utmaningen nu är att denna oro inte vänds inåt eller skapar nya försvar, utan att människor inser sin gemensamma makt.
Hur kan intresserade hjälpa till?
-Man kan till exempel hjälpa att sprida information om marschen och kontakta Klimatsverige, se http://klimatsverige.se/hjartat-slar-for-jorden-peoples-climate-march-stockholm-2018/,