#skostrejk30maj: Kära riksdagsledamot och regering

Öppet brev till riksdag och regering om #skostrejk30maj för klimatsmart omstart.

Lördag den 30 maj genomförs skostrejker för klimatet på 54 platser i Sverige, från norr till söder. Fler platser registreras löpande. 

Gräsrotsinitiativet kommer från SaturdaysForFuture, Klimataktion och lokala FridaysForFuture-föreningar. Vi vill att stimulans- och stödpaketen i Coronapandemins kölvatten med omsorg om människor och miljö, ska vara klimatsmarta och bidra till ett hållbart och tryggt samhälle. Pga Corona-restriktionerna får våra skor manifestera i vårt ställe. 

Vi menar att det ska ske på följande sätt: 

Människor och miljö främst. Skapa hållbara jobb och hjälp människor att skola om sig där det behövs. Låt skogen stå kvar och säkra den biologiska mångfalden. 

Lämna fossilekonomin. Se till att stödpaket och finansiella stimulanser bidrar till att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s globala hållbarhetsmål. Sluta subventionera fossil energi och höj priset på utsläpp. 

Den pågående klimatkrisen är minst lika allvarlig som den var innan Coronakrisens utbrott, och det blir alltmer brådskande att få fart på omställningen. 

Vi har förståelse för att riksdag och regering har fullt upp med Coronakrisen och ekonomier i fritt fall. Men vi behöver även ett starkt och framsynt ledarskap där vi kan se bortom den akuta krisen och agera för att möta Coronakrisens ekonomiska och sociala utmaningar med en politik som samtidigt möter de enorma utmaningar som klimatkrisen bär med sig. 

I Parisavtalet kom världens länder överens om att ökningen av den globala medeltemperaturen ska begränsas till väl under 2 grader med strävan att begränsa den till 1,5 grader. Trots det fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka. Sedan industrialiseringen har vi redan höjt medeltemperaturen med 1,2 grader. 

Uppvärmningen innebär höjda havsnivåer, uttorkade betes- och landarealer och fler obeboeliga områden. Glaciärer försvinner och självförstärkande effekter skapas som skyndar på klimatförändringarna ytterligare. Enligt en studie i tidskriften PNAS kan nära en tredjedel av jordens befolkning inom 50 år tvingas på flykt på grund av extrem hetta om den globala uppvärmningen fortsätter som idag. Den globala uppvärmningen är ett nästan ofattbart hot mot vår civilisation, även under de närmaste 10 – 20 åren. Vi hoppas att ni har lärt er av pågående kris att det är viktigt att agera snabbt och förebyggande för att undvika större skador på samhället. 

Visa ledarskap på samma sätt som ni gjort under den pågående Corona-krisen. Agera utifrån att klimatkrisen är en kris, berätta sanningen, ställa adekvata krav på företag och myndigheter och besluta om kraftfulla gröna och hållbara investeringar för framtiden. 

Med vänliga hälsningar 

SaturdaysForFuture, Klimataktion och lokala FridaysForFuture i Leksand, Malmö, Norrköping, Ekerö, Lund, Höör, Kristianstad, Uppsala, Lysekil, Varberg, Lidköping, Halmstad, Järfälla och Årsta.