Krisen börjar här. En klimatrapport från det unga Afrika.

Titel: Krisen börjar här. En klimatrapport från det unga Afrika.
Författare: Vanessa Nakate
Förlag: Ordfront (2022)
Genre: Faktabok om klimatkrisens påverkan på Afrika och hur författaren utvecklat sin aktivism – 239 sidor
Övrigt: Nakate lever i Uganda och har en examen i business management. Hon arbetar som en internationellt erkänd aktivist, talade vid COP25 i Spanien och är ambassadör för UNICEF. Född 1996.

Vad handlar boken om? Nakate var med om de stora klimatkatastroferna som inträffade 2018 och 2019 i Uganda. Detta ledde till att hon blev verksam för att förändra politiken kring i första hand klimatfrågor. Hon startade och blev verksam i många lokala och globala organisationer. Boken beskriver hennes väg som aktivist och talare vid många nationella och internationella sammankomster. 
   Vid ett framträdande i Davos 2020 redigerade en fotograf från Associated Press bort henne från ett gruppfoto. Detta gav Nakate anledning att ingående analysera förhållandet mellan det Globala Nord och Syd och hon redovisar hur de som drabbas mest av fossilmissbruket marginaliserats i klimatdebatten. Hon redogör för konsekvenserna av att isolera svarta och kvinnor från inflytande, men visar hur egna aktioner kan förändra missförhållandena. 
   Hon redogör för de katastrofala konsekvenserna av nedhuggning av regnskogen i Kongobäckenet och hur höjningen av Victoriasjöns vattennivå tvingat flera hundra tusen människor att bli klimatflyktingar. Nakate redogör vidare för kampen för jämställdhet, internationell solidaritet och kampen mot miljöförstöring. Hon visar hur olika orättvisor har samband med fossilindustrins utveckling.
   Nakate redogör för FNs 17 mål för en hållbar utveckling och hur dessa kan uppnås genom organiserad kamp. Hon ger också 10 råd till blivande aktivister och en förteckning över viktiga klimatorganisationer och aktivister. 

Varför skall man läsa den? Nakate ger oss ett nytt perspektiv på klimatkrisen; hon tar tillvara direkt kunskap om Afrika och hon har konstruktivt använt moderna medier för att skapa en rörelse som vill förbättra tillståndet i världen. 

Detta gillade jag mest: Att Nakate inspirerar oss läsare med ett positivt budskap utifrån ett genuint engagemang i den egna erfarenheten av klimatkatastrofen.  

– Stig-Magnus Thorsén

Nästa boktips

Föregående boktips

Tillbaka till boktipsets huvudsida