Bli en EARLY BIRD till Klimatriksdagen 2018.

Tillsammans kan vi se till att Klimatriksdagen 4 – 6 maj 2018 i Stockholm blir en kraftsamling för att sätta klimatet högt på agendan under valåret 2018. Du kan aktivt bidra till att säkra succén genom att redan nu anmäla dig som deltagare. Som EARLY BIRD får du rabatt året ut på konferensavgiften. Läs mer och anmäl dig här: http://klimatriksdagen.se/anmal-dig/

Vi i Föreningen Klimatriksdagen är angelägna om att redan under hösten säkra de viktigaste kostnaderna för vårt stora evenemang den 4-6 maj 2018. Därför uppmanar vi alla intresserade att anmäla sig som deltagare så snart som möjligt. Vi har också en rabatt för unga (upp till 30 år). Och du som känner dig extra angelägen om att stödja vår folkriksdag för klimatet är välkommen att betala stödavgift.

Märk att denna anmälan gäller alla aktiviteter förutom Klimatriksdagens invigningsgala på kvällen den 4 maj. Till den programpunkten kommer vi att släppa separata biljetter lite senare.

Välkommen att delta i Klimatriksdag 2018! Klicka här för att komma till anmälningsformuläret.