De som har makt måste ta klimatfrågan på allvar

Politiker i alla partier behöver få högre press på sig att komma med lösningar i klimatfrågan, tycker Hanna Österlund, ny i Klimataktions riksstyrelse.

  1. Vad vill du åstadkomma i Klimataktion? 

Jag hoppas kunna bidra med lite av varje i det arbete som styrelsen nu har bestämt att vi ska prioritera. Det handlar bl.a. att fortsätta kampanjen mot fossila subventioner och mot flyget samt att stödja och samarbeta med bl.a. Klimatriksdagen och andra organisationer som är engagerade i klimatfrågan och relaterade frågor.

 

  1. Varför blev du engagerad i klimatfrågan?

Det är svårt att höra om klimatförändringar och klimathot utan att försöka göra någonting. Positivt att träffa andra engagerade och bli inspirerad! Jag har även tidigare varit engagerad i miljörörelsen i Alternativ stad/Jordens vänner och då bl.a. i kampen mot utbyggnaden av de stora motorlederna i Stockholm.

  1. Vad är viktigast på kort sikt att ändra på i Sverige vad gäller klimatet?

Det är viktigt att klimatfrågan blir en central och högprioriterad fråga för människor inför höstens politiska val och även fortsättningsvis. Politikerna i alla partier behöver få högre press på sig från väljarna när det gäller att prata om klimatet och att komma med lösningar för framtiden. Att läget blir så att de som har makten måste ta klimatfrågan på allvar för att få väljarnas/medborgarnas förtroende.

  1. Hur ska Klimatrörelsen nå ut bättre?

Det är en svår fråga men jag tror att klimatrörelsen på olika sätt måste få människor att förstå hur deras egen personliga tillvaro påverkas och kommer att påverkas av klimatförändringarna. När människor får en mer konkret bild av hur de själva kan drabbas tror jag att fler blir benägna att agera och ställa krav på politikerna. Vi måste nå ut till dem som inte redan är medvetna i frågan.

  1. Ge ett råd till politikerna inför valet! 

Våga tänka långsiktigt- det finns ingen tid för kortsiktig politisk vinning. Våga också tänka att om Sverige går före i omställningen så går säkert andra länder efter.