Klimataktion överklagar Preemraffs miljötillstånd!

Klimataktion har överklagat miljödomstolens tillstånd för Preemraff att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. En utbyggnad skulle innebära årliga CO2-utsläpp om mer än 3 miljoner ton vilket skulle innebära att Preemraff skulle släppa ur mer än 3 miljoner flygresor eller 1/3 så mycket som alla bilar i hela Sverige på ett år! Det är givetvis fullständigt absurt att bevilja ett sådant tillstånd i en tid när vi måste minska utsläppen på alla sätt och Klimataktion kommer att stötta kampen mot detta på alla sätt vi kan. Överklagandet har författats av advokat Pia Björstrand, talesperson för Klimataktion.

Länk till överklagandet HÄR