1,5 miljoner på 2000 platser i världen i klimatmanifestationer

Den 15 mars blev en succé för uppmärksamheten på klimatfrågan. På över 2000 platser i världen samlades strejkade skolelever och andra engagerade till möten för att mana på politikerna att ta klimatfrågan på större allvar. Enligt en uppgift i Agenda skulle sammanlagt 1,5 miljoner människor ha deltagit världen över. Rörelsen som tog sin början med Greta Thunbergs skolstrejk framför riksdagshuset har verkligen blivt som gnistan som orsakade skogsbranden. Läs  mer på t ex Aftonbladet Länk

Läs också på Janine O´Keeffe´s facebooksida