Skriv på för fossilfria pensioner!

Vår allmänna pension (AP1-AP4) investerar 16 miljarder kronor i företag vars hela verksamhet är direkt baserad på att utvinna och/eller förbränna fossila bränslen. Klimataktion Stockholms temagrupp Hållbara Finanser rekommenderar alla att skriva under Naturskyddsföreningen namninsamling för Fossilfria pensioner!

Skriv på hos Naturskyddsföreningen!

Om vi ska ta klimatkrisen på allvar så måste AP-fonderna ta sitt ansvar och flytta dessa pengar till hållbara investeringar!