Projektsamordnare för Klimatinspiratör-projektet

Klimataktion har fått medel till ett 2-årigt projekt, ”Klimatinspiratör”, som startar den 1 augusti 2020. Klimataktion vill med projektets hjälp vidareutveckla den pågående verksamheten med Klimatinspiratörsutbildningar och stöd till en växande grupp med Inspiratörsutbildare runt om i landet. Inspiratörsutbildarna arbetar med folkbildning och håller fysiska och digitala kurser och stöttar likaså Klimatinspiratörerna (kursdeltagarna) att aktivera sig och mobilisera lokala grupper kring klimatet.  

Klimataktion behöver en Projektsamordnare till projektet. Klimataktions styrelse har det övergripande ansvaret för projektet. Det finns en styrgrupp för projektet som fungerar som arbetsledare och stöd för Projektsamordnaren.  

Anställningsperioden startar den 17 augusti 2020 och upphör den 17 augusti 2021. Det är möjligt med förlängning ytterligare ett år om förutsättningar finns i projektet för detta. Anställningen kan vid behov skjutas fram något i tid. Vid utbildningstillfällen kan visst helgarbete ingå.

Huvuduppgiften är att ta fram en handlingsplan utifrån projektplanen och organisera och koordinera verksamheten för att nå projektmålen. Tjänsten omfattar en heltid men kan också delas upp i en eller flera deltider. 

Övergripande

 • Ta fram en handlingsplan för det första året och organisera o koordinera aktiviteter
 • Ta fram underlag för projektrapportering till Postkodstiftelsen 
 • Ta fram underlag för extern bokföring och ekonomisk rapportering 
 • Koordinera externa resurser som hyrs in för ex utveckling av websida och bokföringstjänster
 • Samordna och delta i arbetet för att säkra en långsiktig finansiering  

Kommunikation

 • Koordinera marknadsföringen av utbildningarna via Klimataktions hemsida, sociala medier, nyhetsbrev och Klimatsveriges nyhetsbrev 
 • Delta i utvecklingen av projektets hemsida och sköta kommunikationen via hemsidan, sociala medier och nyhetsbrev visavi allmänhet, Klimatinspiratörer och lokala grupper, Inspiratörsutbildarna och samarbetspartners 

Utbildningsverksamhet

 • Utveckla samarbetet med studieförbund och andra (folkhögskolor, lokala grupper mm) på olika orter för att utveckla och administrera utbildningsdagar mm
 • Koordinera och samordna inför och efter olika slags kurser med samarbetspartners och Inspiratörsutbildare 
 • Planera, samordna och delta i framtagandet av olika slags utbildningsmaterial för
  on-line-kurser, för olika målgrupper och skol- och studiecirkelmaterial 
 • Delta vid pilotutbildningar och arbeta som Inspiratörsutbildare vid behov 

Samordna stöd till Inspiratörsutbildarna och Klimatinspiratörerna (kursdeltagare)

 • Planera uppföljningsdagar och utbildningar för Inspiratörsutbildare 
 • Planera uppföljningsträffar för Klimatinspiratörer på olika orter och ge stöd för lokalt klimatarbete ev för att bilda en lokalgrupp inom Klimataktion 

Vi ser gärna någon som är väl införstådd med klimatkrisen, är en duktig kommunikatör muntligt o skriftligt, har erfarenhet av organisering och administration och är strukturerad o noggrann o trivs med många bollar i luften och har pedagogisk/folkbildningserfarenhet. Vi kommer ta in hjälp för att bygga en hemsida och med bokföring men ser gärna att sökande har någon erfarenhet av att arbeta med hemsida och bokföring. 

Sökande bör ha lätt att ta sig till Stockholm för möten och koordinering inom Klimataktion och även för kontakt med Postkodsstiftelsen. 

Om du är intresserad, maila ninna.gunnarsson@klimataktion.se, gärna så snart som möjligt och senast den 15 juli. Beskriv kort varför du tror att du skulle passa för jobbet och bifoga CV. 

Frågor om ytterligare anställningsvillkor kan skickas till samma mail-adress.

Välkommen med din ansökan!

Styrgruppen för projektet Klimatinspiratörer