Akutplan för klimatet – på remiss till dig!

Under våren har Klimatriksdagens utskott jobbat intensivt med förberedelserna för att ta fram en akutplan för Sveriges klimatpolitik i närtid. 

Nu när alla förslag är på plats ska de skickas ut på remiss till Klimatriksdagens medlemmar och ett antal andra viktiga instanser. Akutplanen riktar sig till våra beslutsfattare och visar på möjligheterna som finns för att hejda klimatförändringen.

Så varför en akutplan nu? Trots höga ambitioner i svensk klimatpolitik saknas fortfarande till stor del den konkreta politiken som gör att vi uppnår våra uppsatta klimatmål. Det har gått 5 år sedan Parisavtalets förhandlingar och ännu har Sverige inte ens en föreslagen politik som går i linje med det. Därför lyfter vi nu dessa förslag, vissa väldebatterade och utredda, andra helt nya med spännande potential. 

Här kan du läsa remissversionen  av Klimatriksdagens akutplan.

Efter remissrundan kommer alla remisssvar att bearbetas, varefter den färdiga planen kommer att presenteras för riksdagspartierna i höst. 

Vill du lämna kommentarer på planen? Bli medlem i Klimatriksdagen! Alla medlemmar får en länk till ett remissformulär där man kan ge synpunkter.