Barometern: Aina och Elisabet är klimatcoacher

– med uppdrag att stötta i vardagen

Elisabet Zöttl och Aina Hagberg är nyutbildade ideella klimatcoacher och sedan tidigare även klimatinspiratörer. Deras uppdrag är att inspirera de som vill göra mer för miljö och klimat i vardagen, men också att vara ett samtalsstöd för den som vill ha hjälp med att hantera sin klimatoro. De tycker att det är en fördel att de representerar två generationer.

Läs artikeln som publicerades i Barometern 19 november (pdf)

Till den låsta artikeln på Barometern.se