Vi säger nej till ännu en motorväg

Clashmaker, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

Klimataktion överklagar Trafikverkets beslut att bygga en tvärförbindelse i form av en motorväg på Södertörn utanför Stockholm. 

-Det är ytterst oansvarigt att bygga en ny motorväg mitt i brinnande klimatkris. Det är ju som att man medvetet skulle ha smittat människor med Corona när det var som värst.  Det säger Klimataktions talesperson Pia Björstrand, som formulerat överklagande för Klimataktions räkning. 

Hon konstaterar bl a att tvärförbindelsen varken är förenlig med Sveriges klimatlag, regionens Klimatfärdplan 2050 eller koldioxidbudget. Den skulle också vara oförenlig med Parisavtalet från 2015 gällande klimatkrisen. 

”Att bygga infrastruktur som innebär ökade utsläpp är därför att medvetet utsätta Sveriges medborgare för mycket allvarliga risker”, heter det bl a i överklagandet. 

-Nu hoppas vi att Trafikverket tar sitt uppdrag att sänka utsläppen på allvar och använder pengarna till projekt som sänker utsläppen istället för att öka dem, säger Pia Björstrand.

Länk till överklagandet