Jan Carlsons minnesfond

Jan Carlson
Jan Carlson

Jan Carlson var med när Klimataktion bildades 2008. Han tog direkt plats i Stockholmsavdelningens styrelse, och satt i dryga två år även i riksstyrelsen. Han var en genuin organisationsmänniska, i ordets bästa betydelse. Jan förstod betydelsen av ordning och reda, utan att bli den som lät formen lägga en död hand över verksamheten. Det var en talang guld värd i vår rörelse.

Jan var påläst och hela tiden uppdaterad i klimatfrågan och hade ännu större kunskaper när det gällde energi. Hans kunskap var en rikedom och trygghet för alla engagerade i Klimataktion. Vi minns också med värme och tacksamhet Jans stora omsorg om de människor han mötte.

Den 31 juli 2012 avled Jan, 66 år gammal, i sviterna av en sent upptäckt cancer med tillstötande komplikationer. Familjen bad om gåvor till Klimataktion istället för blommor till minnesceremonin. Tack vare dessa många och generösa gåvor har minnesfonden kommit till.

Jans dotter med familj vill rikta ett tack till alla som bidragit till minnesfonden:

”Jättetack för deltagandet i vår stora sorg.”

Anna Dreber Almenberg med familj

Utlysning av stipendier till Jan Carlsons minne

Känner du någon som ideellt och föredömligt verkat för Klimataktion och/eller föreningens hjärtefrågor, i Jan Carlsons anda? Då är det dags att det uppmärksammas!

Fram till den 28 februari kan medlemmar i Klimataktion nominera lämpliga kandidater för stipendium. På Klimataktions årsmöte delas sedan utbildningsstipendium ut till en eller flera personer, efter val av minnesfondens Nomineringskommitté.

Obs! Stipendiater behöver inte vara medlemmar i Klimataktion, men blir hedersmedlemmar i och med accepterandet av sitt stipendium (mer information finns i Stadgar för Jan Carlsons minnesfond 2013).

Nomineringen mejlas in till: minnesfonden (@) klimataktion.se

Var god ange ditt namn, telefonnummer och din e-postadress, samt namn, telefonnummer och e-postadress till den som nomineras. Skriv också en kort motivering till varför personen ifråga skall få stipendium.

Eventuella frågor ställs till Nomineringskommitténs kontaktperson: Anders Berndes, 0707-619 607

Minnesfonden delar årligen ut utbildningsstipendier till ett värde av 10 procent av fondkapitalet. För att inte minnesfondens kapital ska ta slut så tar Klimataktion tacksamt emot gåvor på Bg: 286-2423. Genom frikostiga gåvor kan minnesfonden växa till en stark kraft i klimatarbetet. Var god ange ”Jan Carlsons minnesfond” i meddelandefältet. Tack!

  • 2021 fick Beatrice Sundberg och Samuel Jarrick stipendium. Läs om dem och 2021 års stipendieutdelning här.
  • 2020 fick Stina Oscarson och Anders Wijkman stipendium. Läs om dem och 2020 års stipendieutdelning här.
  • 2019 fick Malena Ernman, Svante och Greta Thunberg stipendium.
  • 2018 fick Pella Thiel och Johan Ehrenberg stipendium.
  • 2017 fick Katarina Nordenfalk och Johan Rockström stipendium.
  • 2016  fick Elisabeth Lundqvist och Pär Holmgren stipendium.
  • 2015 fick Karin Wahlgren och Staffan Laestadius stipendium.
  • 2014 fick Johanna Lakso och Torbjörn Vennström stipendium.
  • 2013 fick Karin Gustavsson och Lars Almström stipendium. Läs om dem och 2013 års stipendieutdelning här.