22 miljöorganisationer lovar granska att politikerna lever upp till miljömålen.

DEBATT. I dag träder den nya klimatlagen i kraft. Vi applåderar det konstruktiva engagemang som visats av de sju riksdagspartier av åtta som tillsammans mejslat fram det nya klimatpolitiska ramverket.

Den politiska samarbetskulturen i Sverige på klimatområdet är en inspirationskälla, både inom EU och globalt.

Vi från klimatrörelsens sida välkomnar det klimatpolitiska ramverket som, utöver klimatlagen, omfattar de nya klimatmålen och det klimatpolitiska rådet som ska granska klimatpolitiken. Nu när kompassen är inställd mot en hållbar framtid med noll nettoutsläpp år 2045 ser vi fram emot att ramverket ska fyllas med höga ambitioner och konkreta förslag på åtgärder.

 Att Sverige nu har ett långsiktigt klimatmål betyder inte att politiken kan slå sig till ro. Ambitionen behöver skruvas upp rejält för att vara i linje med Parisavtalets åtagande att hålla temperaturökningen väl under 2 grader med sikte på högst 1,5 grader. Sverige bidrar till omfattande klimatpåverkan som måste åtgärdas, bland annat från transporter och genom konsumtion.

Vi hoppas att de gemensamma krafttagen nu kommer fortsätta, även under valåret. Det behövs, då det klimatpolitiska ramverket ska genomsyra all övrig politik och lagstiftning, precis som det finanspolitiska ramverket har gjort sedan det infördes. Alla centrala politiska beslut bör genomgå en klimatkonsekvensbedömning så att de inte motverkar klimatmålen.

………………….

Vi i klimatrörelsen lovar att fortsätta vara en blåslampa för att skärpa klimatpolitiken. Därför avlägger vi härmed vårt gemensamma nyårslöfte i tre delar:

  1. Vi kommer att kontakta alla riksdagspartier för att få se deras klimatpolitiska handlingsplaner.

  2. Vi kommer att bedöma huruvida dessa planer uppfyller de svenska klimatmålen som riksdagen antagit samt Parisavtalets åtaganden.

  3. Vi kommer att kommunicera dessa resultat till allmänheten så att väljarna kan ta informerade val i september.

Vi uppmanar härmed alla riksdagspartier att avge sitt nyårslöfte för klimatet: Redovisa era klimatpolitiska handlingsplaner och visa hur ni uppfyller kraven i Parisavtalet!

Läs hela artikeln i Aftonbladet https://www.aftonbladet.se/debatt/a/jPB8Pe/vi-kommer-avsloja-hur-ni-skoter-er-politiker

DEBATTÖRERNA

Ahmed Al-Qassam, ordförande, PUSH Sverige
Alexandra Davidsson, generalsekreterare, Medveten Konsumtion
Andrea Söderblom-Tay, ordförande, Jordens Vänner
Barbara Lindell, ordförande, Föreningen Trädplan Göteborg
Frida Berry Eklund, talesperson, Föräldravrålet
Frode Pleym, Sverigechef för Greenpeace
Georg Andrén, generalsekreterare, Diakonia
Gunnela Ståhle, ordförande, Vi Konsumenter
Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF
Itza Orozco, ordförande, Latinamerikagrupperna
Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter
Johan Ahlgren, ordförande, Protect Our Winters i Sverige
Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Karin Sundby, ordförande, Föreningen Klimatriksdagen
Louise Lindfors, generalsekreterare, Afrikagrupperna
Mattias Goldmann, vd, Fores
Oleg Izyumenko, vd, Wake-Up Call
Patrik Franke, regissör, Scenkonstgruppen
Pia Björstrand, talesperson, Klimataktion
Robin Zachari, kanslichef på Skiftet
Sophia Ersson, projektledare, Stormvarning
Titti Knutsson, ordförande, Klimatfolket i Östergötland