Pengarna och klimatet – aktion vid svampen

Klimataktion Stockholm genomförde en aktion på Stureplan i går. Vi var sju klimataktivister som delade ut närmare 800 flyers under 1,5 timme i ett grått och ruggigt Stockholm. Tanken med aktionen var att uppmärksamma människor på hur deras pengar är placerade ur ett klimatperspektiv.

Aktionen arrangerades av Klimataktions temagrupp Hållbara Finanser. Gruppen vill uppmärksamma att våra sparpengar spelar roll för klimatkrisen. Fel investeringar genererar utsläpp, rätt investeringar leder oss till en snabbare omställning. I detta arbete spelar bankerna en nyckelroll. Men även du som privatperson kan omplacera dina pengar för att bidra till en bättre värld.

Här är texten från flyern:

Vad gör dina pengar när du sover?

 • Läget för klimatet är akut. Utsläppskurvorna måste vända!
 • Fortfarande investeras enorma summor i den fossila bränsleindustrin.
 • För att klara klimatmålen måste kapitalet som i dag läggs på kol, olja och gas istället investeras för att skapa förnybar energi.
 • Bankerna har en nyckelroll för att minska utsläppen av växthusgaser.

Vad kan du göra?

 • Spara hållbart!
  Många banker har börjat märka upp fonder som är fossilfria eller har en grön profil.
 • Sätt press på din bank!
  På fairfinanceguide.se kan du jämföra olika bankers hållbarhetsprofil. Ju fler som hör av sig och uttrycker oro desto större chans att banken bättrar sig.
 • Byt bank!
  Om du inte är nöjd med svaren du får kan du byta bank och välja en som agerar för klimatets bästa.
 • Omplacera pensionen! Pensionsmyndigheten har gjort det enkelt att hitta fonder som är fossilfria. En praktisk guide hittar du även på klimatbytet.se.