Sommarforum – för en grön rättvis nystart

I helgen gick årets sommarforum för en grön rättvis nystart av stapeln på Färnebo folkhögskola. Forumet är ett välkommet inslag i klimatsverige eftersom det finns ganska få möjligheter för människor runt om i landet som är engagerade i klimatfrågan att träffas och diskutera på ett nationellt plan. 

Kursledarna Lars Igeland och Pia Björstrand.

Forumet skedde i samarbete mellan folkhögskolan, Klimataktion, Jordens vänner, SOL-nätverket och Grönt Initiativ Järva. Grupper samlades i Österfärnebo, Malmö, Tensta och Bergsjön för att delta och även genomföra lokala aktiviteter. Utöver det deltog många online från sina hem. Fokus för årets sommarforum var hur klimatfrågan kan samverka med och lära sig av rörelser för social rättvisa som rörelserna för anti-rasism, billiga bostäder, landsbygdsutveckling eller andra ekologiska och sociala frågor som småjordbrukens framtid i ett alltmer storskaligt jordbruk. Det var många intressanta föreläsningar som har spelats in och går att ta del av via Färnebo Folkhögskola i efterhand. En sammanfattande slutsats är att klimatet berör och berörs av alla dessa frågor och att miljörörelsen bör inrikta sig på ett ökat samarbete med andra rörelser för att nå ut bredare och kunna få en större betydelse i människors vardag. Social rättvisa är en nyckel till en framgångsrik omställning. 

Engagemangstrappan – en viktig del av Klimatinspiratörskursen.
Många deltog även online.

På forumet hölls även diskussioner om strategi inför nästa års val; hur klimatfrågan kan komma högst upp på politikernas agenda. Rasistiska rörelser har lyckats mobilisera väljare genom att adressera frågor som ligger nära väljarnas vardag och frågor som väcker starka känslor, som kriminaliteten i samhället. Socialdemokraterna vacklar och har inte riktigt hittat svaren på de samhällsfrågor som berör väljarna idag. Samtidigt vacklar nyliberalismen och där kan det finnas en öppning för en ny väg framåt. Miljörörelsen får inte glömma kyrkovalet som sker redan i september 2021. Kyrkan äger stora marker och hur de bedriver sitt skogsbruk kan få stor påverkan på Sveriges miljö. Krafter som vill begränsa kyrkans arbete för flyktingar mobiliserar inför valet.

Kursdeltagarna i Österfärnebo fortsatte att diskutera viktiga frågor även vid middagen.

Det finns redan flera initiativ för samarbete inför valet 2022; FOLK som är ett samarbetsinitiativ under Klimatriksdagen och som kommer att hålla ett första möte i september för att samla engagerade personer och organisationer som vill samarbeta, Klimatval Uppsala som samlar organisationer lokalt för att driva på i klimatfrågan och Alternativ Stad Stockholm som jobbar för att samla så många föreningar i Stockholm som möjligt inför FN-toppmötet i juni nästa år. Projektet Bli klimatinspiratör som drivs av Klimataktion syftar till att öka kunskapen och engagemanget bland människor i Sverige för att få ett stort tryck från gräsrötterna inför valet. Ungdomar mot Rasism planerar en kampanj tillsammans med Fältbiologerna. Det finns alltså många goda krafter som verkar för ett klimatval 2022. 

Sammanfattningsvis var det en mycket inspirerande och givande helg!

I Österfärnebo blev det pizzapicknick vid Dalälvens strand under en paus i det digra programmet.
Äntligen faller regnet!
Vår talesperson Pia Björstrand var en av kursledarna.