Riv upp beslutet om utbyggnad av E22

Klimataktion stödjer förslaget om att riva upp beslutet att bygga ut E22. Därför har Klimataktion författat detta brev som vi skickat till Trafikverket. Mer om uppropet på https://actionnetwork.org/petitions/utrede22projektet

Kära politiker och tjänstepersoner på Trafikverket!

Om 8 år är världens koldioxidbudget slut med nuvarande utsläppstakt om vi ska nå Paris-avtalet. Paris-avtalet stipulerar att temperaturhöjningen ska bli väl under 2 grader och högst 1,5 grader med 66% sannolikhet. https://www.dn.se/klimatet-just-nu/. Alternativet vore förödande med oåterkalleliga klimateffekter med akut fara för våra barns liv.

Redan nu ser vi konsekvenserna av klimatförändringarna. Mycket sker på distans, med översvämningar, torka, bränder, extremväder, avsmältande glaciärer, matbrist, förstörda korallrev, och klimatflyktingar. Den här sommaren har konsekvenserna blivit uppenbara även i västvärlden med vattenfyllda tunnelbanestationer i Tyskland, nedbrända byar i Grekland och översvämmade kolonilotter i Gävle.

Att mitt under brinnande klimathot besluta att bygga ut E22 är ett kamizake-beslut. Alla utsläpp som vi kan påverka måste bort. Det finns bättre lösningar som ni bör välja. Bygg ut den kollektiva trafiken. Starta samåkningsverksamheter. Sänk hastigheten. Uppmuntra och skapa förutsättningar till digitala möten. Utvidga den lokala handeln. Starta en tydlig informations- och utbildningskampanj om klimatförändringarna till era invånare så att de förstår att välja de hållbara alternativen. 

Jag är övertygad om att ni också vill se era barn i ögonen och säga, -”Jag visste och jag gjorde mitt yttersta för att hejda utsläppen av växthusgaser”.

Vänliga hälsningar

Petra Palmén

för Klimataktion