Från Framtidsforum: Svårt lägga ekocid till Romstadgan

I gemytliga Folkets hus i Bagarmossen bjöd Klimataktion in till ett Framtidsforum med föredrag, panelsamtal, seminarier och verkstäder. Ekologen Pella Thiel höll ett av sina många föredrag om ekocid, naturmord.

Thiel inleder med att förklara hur enkel grundpremissen är men svår implementeringen tycks vara. Det är egentligen inget kontroversiellt med att lägga ekocid – ett femte brott mot freden och mänskligheten – till Romstadgan, bara att det går så segt.

– Vi tycks sakna alternativ, ett alternativ till den klimatförstörande livsstilen, ett paradigmbyte, systemskifte helt enkelt, menar Thiel.

Thiel citerar pionjären Elin Wägners ord om att ”fred med jorden” är troligare i vår tid än ”fred på jorden” och illustrerar med sitt fältarbete i Yasuni nationalpark, Ecuador, som fick henne själv att blir aktivist för 20 år sedan. Nationalparken hyser alla juridiska skydd som tänkas kan, ändå genomkorsas den av breda motorvägar till förmån för gruv- och träindustrin, ändå peppras den av jättelika skyltar som signalerar gas- och oljeprospekt (Shell, Texaco, BP). Hela reservatet är i själva verket inmutat.

– OK, om vi inte kan skydda ett område som Yasuni, vad kan vi då skydda? frågar sig Thiel.

Fördelen med en implementerad ekocid (de jure) är att den då i likhet med genocid, folkmord, blir internationellt överordnad alla national- och delstaters lagböcker, bestämmelser och beslut. Definitionen skulle lyda ”Olagligt eller hänsynslöst brott” och att ”insikten om”, inte nödvändigtvis ”intentionen” att begå brott mot eller på naturen. En implementering har åtminstone stöd hos FN:s nuvarande generalsekreterare António Guterres, som inte drar sig för att tala klarspråk om varthän vi är på väg i takt med att klimatpanelen IPCC:s rapporter blir allt mer alarmerande.

Härvidlag kan den svenska skogsindustrin och ”den svenska modellen” åberopas, med dess storskaliga kalhyggen och stora statliga skogsinnehav. Skogsbolagen har väl inte den direkta intentionen att förstöra skogen, miljön, ekosystemen men väl att tjäna pengar. Alla rapporter från lantbruksuniversitet och miljöorganisationer, skogsekologer och hållbarhetsforskare om det klimatvidriga och -förstörande i ”den svenska modellen” torde dock ha gett dem insikten om att de begår brott mot eller på naturen. Ergo: genocid.

Rikard Rehnbergh