Klimatförändringarna kan få allvarliga följder lokalt

Havsnivån kommer höjas i kustnära områden Temperaturen ökar mer i Sverige än globalt i de pågående klimatförändringarna. Ett varmare klimat riskerar att få allvarliga följder lokalt, visar en ny rapport som SKL låtit göra. – Sverige måste kraftsamla på två områden parallellt. Utsläppen av koldioxid måste minska snabbt samtidigt som vårt samhälle rustas mot de […]

Läs mer